WIE97: Titusbrevet 3

1 Påmind alle at underordne sig øvrigheder og myndigheder, at være dem lydige og altid at være rede til al god gerning,

2 ikke at bagtale nogen, ikke at være stridbare, men forsonlige, og at vise sagtmodighed mod alle mennesker.

3 Thi også vi var engang uforstandige, ulydige, vildfarne. Vi var slaver under mange forskellige begær og nydelser og levede i ondskab og misundelse; vi var forhadte og hadede hinanden.

4 Men da Guds, vor Frelsers godhed og kærlighed til menneskene åbenbaredes,

5 frelste Han os – ikke for nogle retfærdige gerninger, vi havde gjort, men for Sin barmhjertigheds skyld, i badet til genfødelse og fornyelse i Helligånden,

6 som Han rigeligt har udgydt over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,

7 for at vi, retfærdiggjorte af Hans nåde, skulle blive arvinger til det evige liv, vi håber på.

8 Dette Ord er troværdigt, og jeg vil, at du skal indprente Det, for at de, som er kommet til tro på Gud, skal lægge vægt på at gøre gode gerninger, thi det er godt og nyttigt for menneskene.

9 Men tåbelige diskussioner om slægtstavler og strid og kiv om lovspørgsmål skal du vise fra dig, thi de er unyttige og tomme!

10 En kætter skal du – efter een og endnu een advarsel – bortvise,

11 fordi du veed, at den, som er sådan, er kommet på afveje: han synder og har dømt sig selv!

12 Når jeg sender Artemas eller Tykikus til dig, så skynd dig at komme til mig i Nikopolis; dér har jeg nemlig besluttet mig at overvintre.

13 Udrust omhyggeligt den lovkyndige Zenos og Apollos [[til rejsen]], for at de intet skal mangle.

14 Også vore egne må lære at gøre gode gerninger dér, hvor der er behov for det, så at de ikke skal være uden frugt.

15 Alle de, som er hos mig, hilser dig. Hils dem, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle! Amen! [Til Titus, den første valgte biskop for kreternes Kirke; skrevet fra Nikopolis i Makedonien.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Titusbrevet 11 Paulus, Guds tjener, Jesu Kristi apostel, [[udsendt for at føre]] Guds udvalgte til tro og kundskab om Den Sandhed, Som hører gudsfrygten til, 2 til håbet om evigt liv, som det fra […]
  • WIE97: Titusbrevet 21 Men du skal forkynde i overensstemmelse med Den sunde Lære! 2 Gamle mænd skal være ædruelige, værdige, sindige, sunde i troen, kærligheden og tålmodigheden. 3 Gamle kvinder skal […]
  • Aktiv dødshjælp. Enhver form for liv er bedre end døden I medierne møder vi mennesker som Jane Hoffmann og Troels Kløvedal, der ønsker at dø på grund af sygdommen ALS. Mit navn er Arne Lykke Larsen. Jeg holder 39 års fødselsdag hvert […]
  • Når Jøder nærmer sig Jesus Jøder har gennem tiden forholdt sig til Jesus på meget forskellige måder. Samuel Roswall giver nogle eksempler på forskellige holdninger og sætter derved vor tids messianske jøder ind […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development