WIE97: Første Petersbrev 4

1 Da Kristus nu har lidt for os i kødet, må også I styrke jer ved denne tanke: at den, som har lidt i kødet, har brudt med synden,

2 så at han ikke længere skal leve efter menneskelige lyster, men efter Guds vilje resten af sin tid i kødet.

3 Thi det er nok, at I hidtil har gjort hedningernes vilje og har levet i skamløshed, begær, druk og fester, fylderi og forkastelig afgudsdyrkelse,

4 så [[hedningerne]] nu undrer sig over, at I ikke længere følger dem i deres strøm af udskejelser – og spotter jer for det!

5 Dog, de skal aflægge regnskab for Ham, Som er rede til at dømme levende og døde!

6 Thi derfor forkyndtes Evangeliet også for de døde: for at de vel skulle dømmes som mennesker i kødet, men dog leve i Ånden, ligesom Gud!

7 Men alle tings ende er nær! Vær derfor besindige og ædru, så I kan overholde bønnerne!

8 Fremfor alt skal I have inderlig kærlighed til hverandre, for kærligheden skjuler en mængde synder.

9 Vær gæstfri mod hverandre uden at klage.

10 Tjen hverandre, enhver med den nådegave, han har fået, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

11 Den, som taler, skal tale som Guds Ord! Den, som er diakon, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud må blive æret i eet og alt ved Jesus Kristus, Hvem æren og magten tilhører i evighedernes evighed! Amen!

12 I elskede! Undrer jer ikke over den prøvelsens ild, der kommer over jer, som om der skete jer noget underligt.

13 Nej, glæd jer i samme grad, som I har del i Kristi lidelser, for at I også kan juble, når Hans herlighed åbenbares.

14 Hvis I spottes i Kristi navn, er I salige, thi herlighedens og kraftens, ja, Guds Ånd hviler over jer! Vel spottes Han for [[hedningerne]], men for jer æres Han.

15 Ingen af jer må lide som morder eller tyv eller ugerningsmand eller som een, som blander sig i andres sager;

16 men hvis nogen lider, fordi han er kristen, så skal han ikke skamme sig, nej, han skal lovprise Gud for dette navn!

17 Thi Dommens tid er inde, og Den skal begynde med Guds hus! Men hvis Den begynder med os, hvad skal det da ende med for dem, som er ulydige mod Guds Evangelium?

18 Og hvis de retfærdige [[kun]] frelses med nød og næppe, hvordan skal det da gå de ugudelige syndere?

19 Derfor må også de, som lider efter Guds vilje, overgive deres sjæle til Den trofaste Skaber, mens de gør det gode.

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Petersbrev 11 Peter, Jesu Kristi apostel, [[sender hilsen]] til de udvalgte, som er udlændinge i adspredelsen i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 alle I, som efter Gud Faders […]
  • WIE97: Første Petersbrev 21 Når I da har aflagt al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og al bagtalelse, 2 så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til […]
  • WIE97: Første Petersbrev 31 Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de, hvis de er ulydige mod Ordet, ved hustruernes livsførelse skal vindes uden ord, 2 når de ser jeres rene, gudfrygtige […]
  • WIE97: Første Petersbrev 51 Præsterne iblandt jer formaner jeg som embedsbroder, som vidne om Kristi lidelser og som een, der også har del i den kommende herlighed, som skal åbenbares: 2 vogt den Guds hjord, som […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development