WIE97: Første Petersbrev 5

1 Præsterne iblandt jer formaner jeg som embedsbroder, som vidne om Kristi lidelser og som een, der også har del i den kommende herlighed, som skal åbenbares:

2 vogt den Guds hjord, som er jeres! Før tilsyn, ikke af tvang, men frivilligt efter Guds vilje, heller ikke for ussel vindings skyld, men af et villigt hjerte,

3 heller ikke som om I er herskere over dem, der er jer betroet, nej, vær hjorden et forbillede –

4 og når Overhyrden bliver åbenbaret, skal I få herlighedens uvisnelige krone!

5 Ligeså skal I unge underordne jer de ældre. Men vær alle iklædte ydmyghed mod hverandre, for “Gud står de stolte imod, men de ydmyge giver Han nåde”!

6 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, for at Han kan ophøje jer i besøgelsens tid.

7 Kast alle jeres bekymringer på Ham, thi Han har omsorg for jer.

8 Vær ædru og våg! For jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve, søgende, hvem han kan opsluge!

9 Modstå ham, faste i troen! I veed jo, at de samme lidelser er lagt på alle jeres brødre i hele verden.

10 Men al nådens Gud, Som har kaldet jer til Sin evige herlighed i Kristus Jesus, skal Selv – efter at I en kort stund har lidt – fuldkommengøre, styrke, stadfæste og grundfæste jer!

11 Ham være æren og magten i evighedernes evighed! Amen!

12 Ved hjælp fra Silvanus, som jeg holder for at være en trofast broder, har jeg skrevet til jer i korthed, idet jeg formaner og vidner, at det i sandhed er Guds nåde, I står i!

13 Kirken i Babylon, som er udvalgt sammen med jer, hilser jer! Ligeså Markus, min søn!

14 Hils hverandre med kærligheds kys! Fred være med alle jer, som er i Kristus Jesus! Amen! — [Peters første katolske brev.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Petersbrev 11 Peter, Jesu Kristi apostel, [[sender hilsen]] til de udvalgte, som er udlændinge i adspredelsen i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 alle I, som efter Gud Faders […]
  • WIE97: Første Petersbrev 21 Når I da har aflagt al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og al bagtalelse, 2 så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til […]
  • WIE97: Første Petersbrev 31 Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de, hvis de er ulydige mod Ordet, ved hustruernes livsførelse skal vindes uden ord, 2 når de ser jeres rene, gudfrygtige […]
  • WIE97: Første Petersbrev 41 Da Kristus nu har lidt for os i kødet, må også I styrke jer ved denne tanke: at den, som har lidt i kødet, har brudt med synden, 2 så at han ikke længere skal leve efter menneskelige […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development