WIE97: Første Timotheusbrev 2

1 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker,

2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede stillinger, så vi kan føre et stille og roligt liv i al gudsfrygt og ærbarhed;

3 thi dette er godt og velbehageligt for Gud, vor Frelser,

4 Som ønsker, at alle mennesker skal blive frelst og komme til kundskab om Sandheden.

5 Thi Gud er Een, og Een er også Guds og menneskers Mellemmand: Mennesket Kristus Jesus,

6 Der gav Sig Selv Som løsepenge for mange som et vidnesbyrd til Sin Egen tid;

7 for dette sattes jeg som herold og apostel – jeg taler sandhed i Kristus, jeg lyver ikke! – en hedningernes lærer i den sande tro!

8 Jeg vil altså, at mændene overalt uden vrede og tvivl i hellighed opløfter hænderne og beder.

9 Det samme skal kvinderne, klædte tækkeligt i blufærdighed og mådehold og ikke pyntede med fletninger eller med guld eller med perler eller med kostbare klæder;

10 nej, som det sømmer sig for kvinder, der påberåber sig gudsfrygt, skal de pynte sig med gode gerninger.

11 En kvinde skal i stilhed lade sig belære og underordne sig i alt.

12 Og jeg tillader ikke, at en kvinde lærer, heller ikke at hun er herre over manden; nej, hun skal forholde sig stille!

13 Thi Adam skabtes først, dernæst Eva,

14 og ikke Adam blev jo forført, nej, kvinden blev forført og overtrådte budet;

15 hun skal frelses ved barnefødselen – hvis hun forbliver i troen og kærligheden og helligelsen med besindighed!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 11 Paulus - Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb - 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 31 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig! 2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 41 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 51 Tal ikke hårdt til en gammel mand, men forman ham mildt, som om han var din fader, og yngre mænd, som om de var brødre, 2 gamle kvinder som mødre og yngre kvinder som søstre, i al […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development