WIE97: Første Timotheusbrev 3

1 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig!

2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, gæstfri, dygtig til at belære,

3 ikke drikfældig, ikke voldsom, men mild, ikke ude efter skammelig vinding, men venlig, ikke stridslysten, ikke pengekær.

4 Han må styre sit eget hus godt og opdrage sine børn i lydighed med al ærbarhed;

5 thi hvis een ikke veed at styre sit eget hus, hvordan skulle han så kunne varetage Guds Kirke?

6 Han må ikke være en [[ny-omvendt]], for at han ikke ved at være indbildsk skal falde ind under Djævelens dom.

7 Han bør også have godt vidnesbyrd fra dem udenfor, så at han ikke udsættes for sladder og fanges i Djævelens snare.

8 Diakoner skal ligeledes være værdige, ikke tvetungede, ikke forfaldne til megen vin, ikke ude efter skammelig vinding.

9 De må bevare troens Mysterium i en ren samvittighed.

10 Og lad også dem først blive prøvet og derefter få tjenesten, hvis der ikke har været noget at udsætte på dem.

11 Kvinderne skal ligeledes være ærbare, ikke sladderagtige; nej, ædruelige og trofaste i alle ting.

12 En diakon skal være een kvindes mand og opdrage sine børn og styre sine husfolk på en god måde.

13 Thi de, som udfører tjenesten godt, vinder sig en agtet stilling og stor frimodighed i troen i Jesus Kristus.

14 Jeg skriver dette til dig i håbet om snart at komme til dig.

15 Men hvis det trækker ud, vil jeg, at du skal vide, hvordan man bør færdes i Guds Hus, som er Den levende Guds Kirke, Sandhedens støtte og grundvold.

16 Alle må bekende, at stort er Dette gudsfrygtens Mysterium: Han, Som blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i Ånd, set af engle, forkyndt blandt folkene, troet i verden og optaget i herlighed!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 11 Paulus - Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb - 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 21 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, 2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 41 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 51 Tal ikke hårdt til en gammel mand, men forman ham mildt, som om han var din fader, og yngre mænd, som om de var brødre, 2 gamle kvinder som mødre og yngre kvinder som søstre, i al […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development