WIE97: Første Timotheusbrev 5

1 Tal ikke hårdt til en gammel mand, men forman ham mildt, som om han var din fader, og yngre mænd, som om de var brødre,

2 gamle kvinder som mødre og yngre kvinder som søstre, i al renhed.

3 Enker skal du ære – de, som virkelig er enker!

4 Men hvis en enke har børn eller andre efterkommere, så lad dem oplære til at vise deres gudsfrygt først og fremmest mod deres egen [[slægt]] og gøre gengæld mod deres forældre; thi det er godt og velbehageligt for Gud.

5 De virkelige enker, som står alene, sætter deres håb til Gud og lever i bøn og påkaldelse nat og dag.

6 Men den, som blot vil leve i sus og dus, er levende død!

7 Dette skal du indskærpe, for at de kan være uangribelige!

8 Men hvis nogen ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen slægt, han har fornægtet troen og er værre end en vantro!

9 Lad ikke en enke på mindre end tres år blive opført på listen – og hun skal have været een mands hustru,

10 være kendt for gode gerninger, have opfostret børn, vist gæstfrihed, vasket de helliges fødder, hjulpet de nødlidende og altid lagt vægt på gode gerninger!

11 Men yngre enker skal du afvise! Thi når begæret drager dem bort fra Kristus, vil de gifte sig igen,

12 og så har de en dom over sig, fordi de har forladt deres tidligere troskabsløfte!

13 Desuden lærer de sig lediggang, når de går omkring fra hus til hus, ja, ikke blot går de ledige, de bliver også sladderagtige og geskæftige og siger ting, der er usømmelige.

14 Jeg vil derfor, at de unge [[enker]] gifter sig, får børn og tager sig af huset, så at de ikke giver Modstanderen anledning til spot.

15 Thi nogle har allerede vendt sig bort og følger Satan!

16 Hvis en troende mand eller kvinde har enker hos sig, skal han sørge for dem og ikke ligge Kirken til last, så at Den kan sørge for de virkelige enker.

17 De præster, som er gode ledere, skal agtes dobbelt værdige, især de, som arbejder med [[forkyndelse]] og undervisning!

18 Thi Skriften siger: “Bind ikke mulen på en tærskende oxe”, og “en arbejder er sin løn værd”!

19 Modtag ikke klagemål mod en præst, uden på to eller tre vidners udsagn.

20 Men de, som synder, skal du irettesætte i alles påhør, for at også de andre må frygte!

21 Jeg pålægger dig indtrængende for Gud HErrens åsyn, ja, for Jesus Kristus og de udvalgte engle, at du overholder dette uden nogen fordom og uden at handle partisk.

22 Vær ikke for snar til håndspålæggelse, og gør dig ikke delagtig i andres synder; hold dig selv ren!

23 Drik ikke længere kun vand, men også lidt vin for din maves skyld og for dine jævnlige sygdomme.

24 Nogle menneskers synder er åbenbare og går foran dem til Dommen, mens de hos andre følger efter.

25 På samme måde er også de gode gerninger åbenbare, og de, som ikke er det, kan alligevel ikke skjules.

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 11 Paulus - Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb - 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 21 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, 2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 31 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig! 2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 41 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development