WIE97: Første Timotheusbrev 4

1 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme,

2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i deres samvittighed.

3 De forbyder folk at gifte sig og påbyder, at man skal afholde sig fra visse slags mad, selvom Gud skabte den til at modtages med tak af dem, som tror og har erkendt sandheden.

4 Thi alt det, Gud har skabt, er godt, og intet er forkasteligt, hvis det modtages med tak,

5 thi det helliges ved Guds Ord og bøn!

6 Lægger du brødrene dette på sinde, er du en god Jesu Kristi tjener, som nærer sig ved troen og Den gode Læres Ord, Som du har fulgt.

7 Men vis de vanhellige og kællingeagtige myter fra dig, og øv dig hellere i gudsfrygt!

8 Thi den legemlige træning er kun nyttig til lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt, idet den rummer løfter både for det nuværende liv og det kommende!

9 Dette Ord er troværdigt og al modtagelse værdigt,

10 thi med Dette for øje både arbejder vi og bebrejdes, vi kæmper, fordi vi har sat vort håb til Den levende Gud, Som er alle menneskers Frelser – dog især de troendes!

11 Dette skal du indprente og lære!

12 Lad ingen foragte dig for din unge alder, nej, vær et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i Ånd, i tro, i renhed.

13 Indtil jeg kommer, skal du især lægge vægt på oplæsningen [[af Skriften]], på formaningen og på undervisningen.

14 Forsøm ikke den nådegave, som blev givet dig ved profeti og ved præsternes håndspålæggelse!

15 Drag omsorg for dette og bliv i disse ting, for at din fremgang kan være åbenbar for alle.

16 Agt på dig selv og på Læren – og bliv i Den! Thi når du gør det, skal du frelse både dig selv og dem, som hører på dig!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 11 Paulus - Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb - 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 21 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, 2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 31 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig! 2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 51 Tal ikke hårdt til en gammel mand, men forman ham mildt, som om han var din fader, og yngre mænd, som om de var brødre, 2 gamle kvinder som mødre og yngre kvinder som søstre, i al […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development