WIE97: Første Timotheusbrev 6

1 Alle, som er slaver og under åget, skal agte deres herrer værdige til al ære, for at Guds navn og Læren ikke skal spottes.

2 De, som har troende herrer, må ikke vise dem mindre ære, fordi de er brødre! Nej, de må desto ivrigere tjene dem, fordi deres herrer er troende og elskede og gerne vil gøre vel imod dem. Således skal du belære og formane!

3 Hvis nogen lærer noget andet og ikke holder sig til vor HErres Jesu Kristi sunde Ord og den Lære, som stemmer overens med sand gudsfrygt,

4 er han opblæst og forstår intet, men har en sygelig trang til stridsspørgsmål og diskussioner, som fører til misundelse, kiv, spot, onde mistanker,

5 endeløse stridigheder mellem mennesker, der er fordærvede i sindet og berøvede sandheden, og som ser gudsfrygten som en vej til vinding; så hold dig fra dem, som er således!

6 Gudsfrygt er derimod en stor vinding, ligesom nøjsomhed!

7 Thi vi bragte intet med os ind i verden, og det er klart, at vi heller ikke kan bringe noget ud fra den.

8 Har vi blot mad og klæder, skal vi nøje os med disse ting!

9 For de, som vil være rige, falder i fristelse og snarer og mange tåbelige og skadelige lyster, som styrter mennesker i ødelæggelse og fortabelse.

10 Thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt, og på grund af den er mange faret vild fra troen og har ødelagt sig selv med mange plager.

11 Så du, Guds menneske: fly dette! Jag derimod efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed, mildhed.

12 Strid troens gode strid; grib det evige liv, til hvilket du også er kaldet, og som du har bekendt dig til ved at aflægge den gode bekendelse i mange vidners nærvær.

13 Jeg påbyder dig for Guds åsyn, Som levendegør og holder alle ting i live, ja, for Kristus Jesus, Som for Pontius Pilatus aflagde den gode bekendelse,

14 at du holder Budene [[og er]] uplettet og ulastelig indtil vor HErres Jesu Kristi genkomst,

15 Som Den salige og Eene Mægtige, kongernes Konge og herrernes HErre, skal lade os se til Sin Egen tid,

16 Han, Som alene har udødelighed, Som bor i et utilgængeligt lys, Som intet menneske har set, ej heller kan se! Ham være ære og evig magt! Amen!

17 De, der er rige i den nuværende verden, skal du formane til ikke at være overmodige og til ikke at sætte deres håb til den usikre rigdom, men derimod til Den levende Gud, Som rigeligt giver os alle de ting, vi har brug for,

18 til at gøre godt, være rig på gode gerninger, til med glæde at være gavmilde og dele med andre,

19 så de på den måde samler sig et godt grundlag for den kommende verden, så de kan gribe det evige, det virkelige liv!

20 O Timoteus, tag vare på dét, som er dig betroet, og vend dig bort fra den vanhellige, tomme snak og indvendingerne fra den såkaldte “erkendelse”, der med urette bærer dette navn!

21 Nogle har bekendt sig til den – og er faret vild fra troen! Nåden være med dig! Amen! — [Til Timoteus, det første; blev skrevet fra Laodikea, som er Frygiens hovedstad i Pakantien.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 11 Paulus - Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb - 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 21 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, 2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 31 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig! 2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 41 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development