WIE97: Jakobsbrevet 2

1 Mine brødre! I kan ikke tro på Jesus Kristus, herlighedens HErre, og samtidig gøre forskel på folk!

2 Thi hvis der ind i jeres menighed kommer en mand med guldring på fingeren og i kostbare klæder og også en fattig i beskidte klæder,

3 og I så ser på den, der bærer den kostbare klædning og siger til ham: “Sæt dig her på denne gode plads!”, mens I til den fattige siger: “Du kan stå dér”, eller “sæt dig her ved min fodskammel!”,

4 gør I så ikke forskel på folk, og er I da ikke blevet dommere med onde tanker?

5 Hør, mine kære brødre: har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til Det Rige, Som Han har lovet dem, der elsker Ham?

6 – men I ringeagter den fattige! Er det ikke de rige, som undertrykker jer og slæber jer for domstolen?

7 Spotter de ikke Det gode Navn, Som er påkaldt over jer?

8 Dog, hvis I opfylder Den kongelige Lov efter Skriften: “Du skal elske din næste som dig selv”, da gør I ret!

9 Men hvis I gør forskel på folk, så synder I og afsløres af Loven som lovovertrædere!

10 Thi den, som holder alle Lovens [[Bud]], men [[overtræder]] eet, han bliver skyldig i dem alle!

11 Thi Han, Som har sagt: “Du må ikke bedrive hor”, har også sagt: “Du må ikke slå ihjel”; så hvis du ikke bedriver hor, men slår ihjel, er du blevet en lovovertræder!

12 I skal tale og handle, som om I skulle dømmes efter Frihedens Lov.

13 Thi dommen er ubarmhjertig over dem, som ikke har øvet barmhjertighed – barmhjertigheden ser derimod frimodigt dommen i møde.

14 Hvad gavner det, mine brødre, om nogen siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan troen mon frelse ham?

15 Thi hvis en broder eller søster er nøgen og mangler det daglige brød,

16 og een af jer siger til dem: “Gå bort i fred! Varm jer og mæt jer!” – men ikke giver dem det, de har behov for til legemet – hvad gavner da det?

17 Således er også troen, hvis den ikke har gerninger, død i sig selv!

18 Ja, vil nogen sige: “Du har tro, og jeg har gerninger”, så vis du mig din tro uden gerninger, så vil jeg ved mine gerninger vise dig min tro!

19 Du tror, at Gud er Een? Det gør du ret i! Dét tror også dæmonerne – og skælver!

20 Veed du da ikke, du tomme menneske, at troen uden gerninger er død og unyttig?

21 Blev Abraham, vor fader, ikke retfærdiggjort af gerninger, da han frembar sin søn Isak [[som et offer]] på alteret?

22 Dér ser du, at troen virkede sammen med hans gerninger, og at troen blev fuldkommen ved gerningerne!

23 Dermed opfyldtes Skriften, Som siger: “Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed”, og han blev kaldt “Guds ven”!”

24 I ser altså, at mennesket retfærdiggøres ved gerninger og ikke blot ved tro!

25 Var det ikke ligesådan med skøgen Rahab? Blev hun ikke retfærdiggjort ved gerninger, da hun tog imod udsendingene og slap dem ud [[af byen]] ad en anden vej?

26 Ligesom nemlig legemet uden ånd er dødt, således er også troen uden gerninger død!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Jakobsbrevet 11 Jakob, Guds, ja, HErren Jesu Kristi træl, [[sender hilsen]] til de tolv stammer i adspredelsen! 2 Mine brødre: se det som en stor glæde, når I møder alle slags prøvelser! 3 I veed […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 31 Ikke mange [[af jer]] bør blive lærere, mine brødre, for vi veed jo, at vi skal få en desto strengere dom! 2 Thi vi fejler alle i mange ting. Den, som ikke fejler i tale, er en […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 41 Hvorfra kommer ufreden og stridighederne iblandt jer? Mon ikke fra jeres begær, som fører krig i jeres lemmer? 2 I begærer - men har ikke! I slår ihjel og misunder - men kan ikke opnå […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 51 Og nu, I rige: græd og klag over al den ulykke, som skal komme over jer! 2 Jeres rigdom vil rådne, og jeres klæder blive mølædte! 3 Jeres guld og sølv ruster bort, og rusten på det […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development