WIE97: Jakobsbrevet 3

1 Ikke mange [[af jer]] bør blive lærere, mine brødre, for vi veed jo, at vi skal få en desto strengere dom!

2 Thi vi fejler alle i mange ting. Den, som ikke fejler i tale, er en fuldkommen mand, i stand til at tøjle hele sit legeme.

3 Se: vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, og så kan vi styre hele deres legeme.

4 Ja, se endog skibene, som er så store og drives frem af stærke vinde: de styres dog af et ganske lille ror, hvor styrmanden end vil hen!

5 Således er også tungen kun et lille lem, men bryster sig dog af store ting. Se, hvor stor en skov en lille ild kan sætte i brand!

6 Også tungen er en ild! Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer, og den smitter hele legemet og sætter livets hjul i brand – selv er den sat i brand af Helvede!

7 Thi al natur, både vilddyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af den menneskelige natur;

8 men tungen kan intet menneske tæmme, et hvileløst onde, som den er, fuld af dødbringende gift!

9 Med den lovpriser vi Gud, Faderen og Herren – og med den forbander vi menneskene, som er skabt i Hans billede!

10 Fra den selvsamme mund udgår både velsignelse og forbandelse – sådan må det ikke være, mine brødre!

11 Kan der fra det samme udspring strømme både ferskt og bittert vand?

12 Kan et figentræ, mine brødre, bære oliven eller et vintræ figener? [[Nej! Og]] lige så lidt kan en salt kilde give ferskt vand!

13 Hvem er viis og forstandig iblandt jer? Han må ved sin gode færd vise sine gerninger i visdommens ydmyghed!

14 Men hvis I bærer på bitter misundelse og selviskhed i jeres hjerter, så ros jer ikke mod Sandheden og lyv ikke mod Den!

15 Thi dette er ikke visdommen ovenfra, nej, den er jordisk, sjælelig, dæmonisk!

16 Thi hvor der er misundelse og selviskhed, er der også uorden og al slags ondskab.

17 Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredsommelig, forsonlig, føjelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og uden hykleri.

18 Og retfærdighedens frugt såes i fred for dem, som stifter fred!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Jakobsbrevet 11 Jakob, Guds, ja, HErren Jesu Kristi træl, [[sender hilsen]] til de tolv stammer i adspredelsen! 2 Mine brødre: se det som en stor glæde, når I møder alle slags prøvelser! 3 I veed […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 21 Mine brødre! I kan ikke tro på Jesus Kristus, herlighedens HErre, og samtidig gøre forskel på folk! 2 Thi hvis der ind i jeres menighed kommer en mand med guldring på fingeren og i […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 41 Hvorfra kommer ufreden og stridighederne iblandt jer? Mon ikke fra jeres begær, som fører krig i jeres lemmer? 2 I begærer - men har ikke! I slår ihjel og misunder - men kan ikke opnå […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 51 Og nu, I rige: græd og klag over al den ulykke, som skal komme over jer! 2 Jeres rigdom vil rådne, og jeres klæder blive mølædte! 3 Jeres guld og sølv ruster bort, og rusten på det […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development