WIE97: Jakobsbrevet 5

1 Og nu, I rige: græd og klag over al den ulykke, som skal komme over jer!

2 Jeres rigdom vil rådne, og jeres klæder blive mølædte!

3 Jeres guld og sølv ruster bort, og rusten på det skal vidne mod jer og æde jeres kød som ild! I har samlet jer skatte i de sidste dage –

4 se: den løn, I har forholdt arbejderne, som har høstet jeres marker, den råber, og høstfolkenes skrig har nået HErren Zebaoths øren!

5 I har ødslet og levet i luxus på jorden; I har mæsket jeres hjerter som på slagtedagen!

6 I har dømt den uskyldige og slået Den Retfærdige ihjel – Han gjorde ikke modstand mod jer!

7 Vær derfor tålmodige, brødre, indtil HErrens genkomst! Se: bonden bier på jordens dyrebare afgrøde; han venter tålmodigt på den, indtil den har fået regn, både [[vinterregn og vårregn]].

8 Vær også I tålmodige og styrk jeres hjerter, thi HErrens komme er nær!

9 Suk og klag ikke over hverandre, brødre, så at I ikke skal blive dømt. Se, Dommeren står for døren!

10 Mine brødre, tag som forbillede på lidelse og tålmodighed profeterne, som talte i HErrens navn.

11 Se, vi priser dem salige, som har holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I har set den udgang, HErren gav ham. Thi HErren er overmåde barmhjertig og miskundelig!

12 Men fremfor alle ting, mine brødre: sværg ikke, hverken ved Himlen eller ved jorden eller nogen anden ed. Nej, I skal lade jeres “ja” være et ja, og jeres “nej” et nej, for at I ikke skal falde under dom!

13 Lider nogen iblandt jer ondt, så skal han bede! Er nogen syg, så skal han lovsynge!

14 Er nogen iblandt jer syg, skal han lade Kirkens præster kalde til sig, og de skal bede for ham efter at have salvet ham med olie i HErrens navn –

15 og troens bøn skal frelse den, som er syg, og HErren skal oprejse ham! Og har han øvet synder, skal det tilgives ham!

16 Bekend da overtrædelserne for hverandre og bed for hverandre, så I kan blive helbredte. En retfærdigs bøn er virksom og magter meget!

17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi; han bad indtrængende om, at det ikke måtte regne – og i tre år og sex måneder regnede det ikke på jorden !

18 Så bad han atter, og himlen gav regn, og jorden lod igen sin frugt skyde frem!

19 Brødre! Hvis een iblandt jer farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,

20 så skal han vide, at den, som omvender en synder fra hans gale vej, har frelst hans sjæl fra døden og skjuler en mængde synder! — [Jakobs brev.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Jakobsbrevet 11 Jakob, Guds, ja, HErren Jesu Kristi træl, [[sender hilsen]] til de tolv stammer i adspredelsen! 2 Mine brødre: se det som en stor glæde, når I møder alle slags prøvelser! 3 I veed […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 21 Mine brødre! I kan ikke tro på Jesus Kristus, herlighedens HErre, og samtidig gøre forskel på folk! 2 Thi hvis der ind i jeres menighed kommer en mand med guldring på fingeren og i […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 31 Ikke mange [[af jer]] bør blive lærere, mine brødre, for vi veed jo, at vi skal få en desto strengere dom! 2 Thi vi fejler alle i mange ting. Den, som ikke fejler i tale, er en […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 41 Hvorfra kommer ufreden og stridighederne iblandt jer? Mon ikke fra jeres begær, som fører krig i jeres lemmer? 2 I begærer - men har ikke! I slår ihjel og misunder - men kan ikke opnå […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development