WIE97: Jakobsbrevet 4

1 Hvorfra kommer ufreden og stridighederne iblandt jer? Mon ikke fra jeres begær, som fører krig i jeres lemmer?

2 I begærer – men har ikke! I slår ihjel og misunder – men kan ikke opnå noget! I kæmper og strider – men har intet, fordi I ikke beder!

3 I beder – men får ikke, fordi I beder galt: thi I beder for at øde det bort i jeres begær!

4 I horkarle og horkvinder! Veed I da ikke, at venskab med verden er fjendskab mod Gud? Den, som vil være verdens ven, bliver derfor Guds fjende!

5 Eller tror I, at det er tomme Ord, når Skriften siger: “Med nidkærhed attrår Han Den Ånd, Som Han lod tage bolig i os”?

6 Men desto større nåde giver Han! Derfor siger Han: “Gud står de stolte imod, men de ydmyge skænker Han nåde!”!

7 Underordner jer da under Gud, men stå Djævelen imod, og han skal flygte fra jer!

8 Hold jer nær til Gud, og Han skal holde Sig nær til jer! Rens jeres hænder, I syndere, og rens jeres hjerter, I tvesindede!

9 Klag og sørg og græd! Lad jeres latter vendes til klage og glæden til sorg!

10 Ydmyg jer for HErren, og Han skal ophøje jer!

11 Bagtal ikke hverandre, brødre! Thi den, som bagtaler eller dømmer sin broder, taler ondt om Loven og dømmer Loven! Men hvis du dømmer Loven, er du ikke en Lovens gører, men Dens dommer!

12 Een er Lovgiveren og Dommeren: Han, Som magter både at frelse og at ødelægge! Men hvem er du, at du dømmer din næste?

13 Og nu I, som siger: “I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der eet år og handle og tjene penge” –

14 I veed jo end ikke, hvordan dagen i morgen bliver! Hvordan er vel jeres liv? I er jo blot en damp, som kun ses en kort tid og derefter forsvinder!

15 I burde i stedet sige: “Om HErren vil, skal vi leve og gøre dette eller hint”!

16 Men nu skryder I i jeres hovmod! Enhver sådan skryden er ond!

17 Den, som altså veed, hvad godt han burde gøre, men ikke gør det – for ham bliver det til synd!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Jakobsbrevet 11 Jakob, Guds, ja, HErren Jesu Kristi træl, [[sender hilsen]] til de tolv stammer i adspredelsen! 2 Mine brødre: se det som en stor glæde, når I møder alle slags prøvelser! 3 I veed […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 21 Mine brødre! I kan ikke tro på Jesus Kristus, herlighedens HErre, og samtidig gøre forskel på folk! 2 Thi hvis der ind i jeres menighed kommer en mand med guldring på fingeren og i […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 31 Ikke mange [[af jer]] bør blive lærere, mine brødre, for vi veed jo, at vi skal få en desto strengere dom! 2 Thi vi fejler alle i mange ting. Den, som ikke fejler i tale, er en […]
  • WIE97: Jakobsbrevet 51 Og nu, I rige: græd og klag over al den ulykke, som skal komme over jer! 2 Jeres rigdom vil rådne, og jeres klæder blive mølædte! 3 Jeres guld og sølv ruster bort, og rusten på det […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development