WIE97: Johannes’ Åbenbaring 1

1 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes,

2 som har bevidnet Guds Ord og Jesu Kristi vidnesbyrd – alt dét, han selv har set!

3 Salig er den, som oplæser profetiens Ord, og de, som hører Dem og bevarer dét, som er skrevet i Dem, thi tiden er nær!

4 Johannes [[sender hilsen]] til de syv menigheder i Asien: nåde være med jer og fred fra Han, Som er, og Som var og Som kommer! – og fra de syv ånder, som står for Hans trone,

5 ja, fra Jesus Kristus, Det troværdige Vidne, Den Førstefødte af de døde og Herskeren over jordens konger, Han, Som elsker os og har renset os og løst os fra vore synder ved Sit blod,

6 og Som har gjort os til konger, ja, til et Kongerige, til præster for Sin Gud og Fader; Ham være æren og magten i evighedernes evighed! Amen!

7 Se, Han kommer i skyerne, og alles øjne skal se Ham – også de, som har gennemstunget Ham! Og alle jordens folk skal slå sig for brystet af jammer over Ham! Ja sandelig, Amen!

8 “JEG ER Alfa og Omega, Ophavet og Endemålet”, siger HErren, Han, Som er og Som var og Som kommer, Den Almægtige!

9 Jeg, Johannes, som er jeres broder og delagtig med jer i trængslen og i Riget og i udholdenheden i Jesus Kristus, var på øen, som kaldes Patmos, for Guds Ords skyld og for Jesu Kristi vidnesbyrds skyld.

10 På HErrens dag kom Ånden over mig – og jeg hørte bag mig en røst, mægtig som en basuns,

11 som siger: “JEG ER Alfa og Omega, Den Første og Den Sidste! Og dét, du får at se, skal du skrive ned i en bog, og den skal du sende til de syv Kirker i Asien: til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea!”

12 Og jeg vendte mig for at se [[Ham]], som talte til mig, og da jeg vendte mig, så jeg syv lysestager af guld

13 og midt mellem de syv lysestager Een, Som lignede En Menneskesøn, iklædt en fodsid kjortel og med et gyldent bælte om brystet.

14 Og Hans hovedhår var hvide som hvidt uld, som sne, og Hans øjne som en flammende ild,

15 og Hans fødder var som malm, der gløder i en arne, og Hans røst var som bruset af vældige vandmasser!

16 Og i Sin højre hånd havde Han syv stjerner, og af Hans mund udgik et skarpt, tveægget sværd, og Hans åsyn var som solens, når den skinner i al sin kraft!

17 Da jeg så Ham, faldt jeg som død ned for Hans fødder! Og Han lagde Sin højre hånd på mig, og Han siger til mig: “Frygt ikke! JEG ER Den Første og Den Sidste

18 og DEN LEVENDE; og Jeg var død – dog se: Jeg lever til evighedernes evighed! Amen! Og Jeg har dødens og Dødsrigets nøgler!

19 Nedskriv derfor dét, du har set, både dét, som er nu, og dét, som herefter skal ske!

20 Og dette er Mysteriet ved de syv stjerner, som du så i Min højre hånd, og de syv gyldne lysestager: de syv stjerner er de syv Kirkers engle, og de syv lysestager, som du så, er de syv Kirker!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 51 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en mægtig engel, som med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development