WIE97: Johannes’ Åbenbaring 2

1 Skriv til engelen for efesernes Kirke: “Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager:

2 Jeg veed om dine gerninger og dit slid og din udholdenhed! [[Jeg veed også,]] at du ikke kan udstå de onde, og at du har prøvet dem, som kalder sig apostle, men ikke er det, og at du fandt, at de er løgnere!

3 Du har holdt ud og har tålt meget for Mit navns skyld; du har slidt og ikke givet op!

4 Men dette har Jeg imod dig: at du har forladt din første kærlighed!

5 Ihukom derfor, hvorfra du er faldet, og vend om og gør igen de første gerninger! Hvis du ikke omvender dig, kommer Jeg snart over dig og tager din lysestage bort!

6 Men den ros skal du have: at du hader nikolaitternes gerninger, som også Jeg hader!

7 Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til de syv Kirker: den, som sejrer, ham vil Jeg give at spise af Livets Træ, Som står midt i Guds Paradis!” –

8 Og skriv til engelen for smyrnernes Kirke: “Dette siger Den Første og Den Sidste, Han, Som var død og blev levende:

9 Jeg veed om dine gerninger og din trængsel og fattigdom – og dog er du rig! [[Jeg veed også om]] spotten fra dem, som kalder sig jøder, men ikke er det – nej, de er Satans synagoge!

10 Frygt ikke for det, du skal lide! Se: snart skal Djævelen kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal prøves, og I skal lide ondt i ti dage. Vær tro til døden, så skal Jeg give dig Livets krone!

11 Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne: Den, som sejrer, skal ikke rammes af den anden død!” –

12 Og skriv til engelen for Kirken i Pergamum: “Dette siger Han, Som har det skarpe, tveæggede sværd:

13 Jeg veed om dine gerninger, og at du bor dér, hvor Satans trone står – og dog fastholder du Mit navn, og du har ikke fornægtet troen på Mig i de dage, i hvilke Antipas, Mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, dér, hvor Satan bor!

14 Men Jeg har nogle få ting imod dig: at du hos dig har nogle, der fastholder Bileams lære, han, som lærte Balak at lægge anstød for Israels sønner, så de åd afgudsofferkød og bedrev hor!

15 Ligeledes har du også nogle hos dig, som fastholder nikolaitternes lære, som Jeg hader!

16 Omvend dig! Ellers kommer Jeg snart over dig og fører krig mod dem med Min munds sværd!

17 Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne: den, som sejrer, ham vil Jeg give at spise af den skjulte manna, og Jeg vil give ham en hvid sten, på hvilken der er skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, som modtager det!” –

18 Og skriv til engelen for Kirken i Tyatira: “Dette siger Guds Søn, Han, Som har øjne som ildsluer og fødder som malm:

19 Jeg veed om dine gerninger og din kærlighed og tjenesten og troen og din tålmodighed – ja, dine sidste gerninger er flere end de første!

20 Men Jeg har nogle få ting imod dig: nemlig at du lader kvinden Jesabel, som kalder sig selv profetinde, lære og forføre Mine tjenere til at drive hor og æde afgudsofre!

21 Jeg har givet hende tid til at omvende sig fra sin utugt – men hun ville ikke vende om!

22 Se: derfor kaster Jeg hende på sygeleje, og de, som driver hor med hende, [[kaster Jeg]] i stor nød, hvis ikke de vender om fra hendes gerninger!

23 Og hendes børn vil Jeg lade bortrykkes af døden, og alle Kirkerne skal kende, at JEG ER Den, Som gransker nyrer og hjerter, og Som gengælder enhver af jer efter sine gerninger!

24 Men til de øvrige i Tyatira – alle, som ikke følger denne lære, og som ikke har “kendt Satans dybder”, som de kalder det – til jer siger Jeg: Jeg vil ikke lægge nogen ny byrde på jer!

25 Hold blot fast ved dét, I har, indtil Jeg kommer!

26 Den, som sejrer og som indtil enden holder fast på Mine gerninger, ham vil Jeg give magt over folkene!

27 Og “han skal vogte dem med en jernstav, og som lerkar skal de knuses”, Som også Jeg har [[fået magt til det]] af Min Fader!

28 Og Jeg vil give ham Morgenstjernen!

29 Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!”

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 51 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en mægtig engel, som med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development