WIE97: Johannes’ Åbenbaring 3

1 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: “Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve – og dog er du død!

2 Vågn op og styrk den rest, som er nær ved at dø! Thi Jeg har ikke fundet dine gerninger fuldkomne for Gud!

3 Ihukom derfor, hvad du tog imod og hørte! Hold fast ved det og vend om! Hvis du ikke vågner op, vil Jeg komme over dig Som en Tyv, og du skal ikke vide i hvilken time, Jeg kommer over dig!

4 Du har dog nogle få i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til – de skal vandre med Mig i hvide klæder, thi de er værdige dertil!

5 Ja, den, som sejrer, skal således klædes i hvide klæder, og Jeg vil aldrig stryge hans navn af Livets Bog, nej, Jeg vil kendes ved hans navn for Min Fader og for Hans engle!

6 Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!” –

7 Og skriv til engelen for Kirken i Filadelfia: “Dette siger Den Hellige, Den Sanddru, Han, Som har Davids nøgle, Han, Som åbner, så ingen kan lukke, og Som lukker, så ingen kan åbne:

8 Jeg veed om dine gerninger! Se, Jeg har foran dig sat en åben dør, som ingen kan lukke. Thi du har liden styrke, og dog har du holdt fast ved Mit Ord og ikke fornægtet Mit navn!

9 Se: Jeg giver dig nogle af dem fra Satans synagoge, som kalder sig jøder, men lyver og ikke er det! Se: Jeg vil gøre, at de skal komme og kaste sig ned for dine fødder, og de skal kende, at Jeg elsker dig!

10 Fordi du tog vare på Mit Ord om at holde ud, vil Jeg tage vare på dig i den prøvelsens tid, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, som bor på jorden.

11 Se: Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din krone fra dig.

12 Den, som sejrer, ham vil Jeg gøre til en søjle i Min Guds Tempel, og han skal aldrig mere forlade Det. Og Jeg vil skrive på ham Min Guds navn og navnet på Min Guds Stad, Det ny Jerusalem, Som kommer ned fra Himmelen fra Min Gud, og Mit Eget nye navn.

13 Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!” –

14 Og skriv til engelen for Kirken i Laodikea: “Dette siger Han, Som er Amen, Det trofaste og sande Vidne, Ophavet til Guds skaberværk:

15 Jeg veed om dine gerninger: at du hverken er kold eller varm! Gid du var kold eller varm!

16 Da du således er lunken og hverken kold eller varm, vil Jeg spytte dig ud af Min mund!

17 Fordi du siger: “Jeg er rig og mangler intet” og ikke veed, at netop du er ussel og elendig og fattig og blind og nøgen,

18 derfor råder Jeg dig til af Mig at købe guld, lutret i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder, som du kan klæde dig med, så du kan skjule din nøgenheds skam, og salve til at salve dine øjne med, så du kan se!

19 Alle dem, Jeg elsker, revser og tugter Jeg! Vær derfor nidkær og vend om!

20 Se: Jeg står for døren og banker! Hvis nogen hører Min røst og åbner døren, vil Jeg gå ind til ham og holde nadver, Jeg med ham og han med Mig!

21 Den, som sejrer, vil Jeg give at sidde sammen med Mig på Min trone, ligesom Jeg Selv har sejret og taget sæde hos Min Fader på Hans trone!

22 Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne”!”

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 51 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en mægtig engel, som med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development