WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mere.

2 Og jeg, Johannes, så Den hellige Stad, Det ny Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, beredt som en brud, smykket for Sin Ægtemand.

3 Og jeg hørte en høj røst fra Himlens Trone, som sagde: “Se, Guds Helligdom er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk, og Gud Selv skal hos dem være deres Gud!

4 Og Gud skal tørre hver tåre fra deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg eller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det, som var før, er veget bort!

5 Og Han, Som sad på Tronen, sagde: “Se, Jeg gør alting nyt!” Og Han siger til mig: “Skriv! Thi disse Ord er sande og troværdige!”

6 Og Han sagde til mig: “Det er opfyldt! Jeg er Alfa og Omega, Ophavet og Endemålet! Jeg vil give den, som tørster, af Livets Vands Kilde vederlagsfrit.

7 Den, Som sejrer, skal arve alt dette, og Jeg skal være Hans Gud, og Han skal være Min Søn!

8 Men de feje og vantro og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnere – deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl! Det er den anden død!

9 Og een af de syv engle, som havde de syv skåle med de syv sidste plager, kom til mig, og han talte til mig og sagde: “Kom hid! Så skal Jeg vise dig Bruden, Lammets Hustru!”

10 Og han førte mig i Ånden bort, op på et stort bjerg, og viste mig Den store og hellige Stad, Jerusalem, som kommer ned fra Himmelen, fra Gud,

11 og som har Guds herlighed. Og dens lysglans er som en kostbar ædelstens, som en krystalklar jaspis-sten.

12 Og den havde en stor og høj mur med tolv porte, og ved portene stod tolv engle, og [[på portene]] er der skrevet navne: de tolv stammer af Israels sønners navne.

13 Mod øst [[var der]] tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte.

14 Og Stadens mure havde tolv grundstene, og på dem stod tolv navne: Lammets apostles.

15 Og han, som talte til mig, havde en målestok: et rør af guld, hvormed han skulle opmåle Staden og dens porte og dens mure.

16 Og Staden danner en firkant, og dens længde er lige så stor som bredden. Og han målte Staden med røret til at være 12.000 stadier. Dens længde og bredde og højde er lige store.

17 Og han målte dens mur: 144 alen efter menneskers mål, som også er engles!

18 Og muren var bygget af jaspis, og Staden selv var af rent guld, ligesom klart glas.

19 Og bymurens grundsten var smykket med alle slags ædle stene. Den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalcedon, den fjerde smaragd,

20 den femte sardonyx, den sjette karneol, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst.

21 Og de tolv porte var tolv perler, hver enkelt port var af een perle. Og Stadens gader var af rent guld, som gennemsigtigt glas!

22 Og noget Tempel så jeg ikke i Den, thi HErren Gud Den Almægtige, ja, Lammet er Dens Tempel!

23 Og Staden har ikke brug for solen eller månen til at lyse for sig, thi Guds herlighed oplyser Den, ja, Lammet er Dens lys!

24 Og folkene af de frelste skal vandre i Dens lys, og jordens konger bærer deres herlighed og ære til Den.

25 Og Dens porte skal aldrig lukkes efter dagen, for nat skal der jo ikke være!

26 Og de skal bringe folkeslagenes herlighed og ære ind i Den.

27 Og aldrig skal noget, som er urent eller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn komme ind i Den, nej, kun de, som er indskrevne i Livets Bog hos Lammet!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development