WIE97: Johannes’ Åbenbaring 22

1 Og han viste mig en ren flod med Livets Vand, klar som krystal, som udgår fra Guds, ja, Lammets trone.

2 Og midt mellem Dens gader og floden, på begge sider af den, stod der af Livets Træ, som bærer frugt tolv gange – hver måned giver det sin frugt – og træets løv er til pleje for folkene!

3 Og der skal ikke længere være nogen forbandelse! Og Guds, Lammets trone skal være i Den. Og Hans tjenere skal tjene Ham.

4 Og de skal se Hans ansigt, og Hans navn skal være på deres pander.

5 Og nat skal der ikke være mere, og de har ikke brug for lamper eller lys fra solen, thi Gud HErren skal lyse for dem, og de skal herske i evighedernes evigheder!

6 Og han sagde til mig: “Disse Ord er troværdige og sande! Og HErren, de hellige profetånders Gud, har sendt Sin engel for at vise Sine tjenere, hvad der snart skal ske!

7 Se, Jeg kommer snart! Salig den, som bevarer De profetiske Ord i denne Bog!”

8 Og jeg, Johannes, er den, som så og hørte dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for at tilbede for fødderne af den engel, som havde vist mig dette.

9 Men han siger til mig: “Tag dig i agt – gør det ikke! Thi jeg er din og dine brødres medtjener, profeternes og deres, som bevarer denne Bogs Ord. Gud [[alene]] skal du tilbede!”

10 Og han siger til mig: “Forsegl ikke De profetiske Ord i Denne Bog; thi tiden er nær!

11 Lad den, som øver uret, fremdeles øve uret, og lad den, som er uren, fremdeles smudse sig til. Og lad den retfærdige fremdeles øve retfærd, og lad den hellige fremdeles blive helliget!

12 Se, Jeg kommer snart, og Min løn er med Mig, så Jeg kan gengælde enhver efter hans gerning!

13 Jeg er Alfa’et og Omega’et, Den Første og Den Sidste, Ophavet og Endemålet!

14 Salige er de, som holder Hans bud og vasker deres klæder, så de kan få ret til Livets Træ og komme gennem portene ind i Staden!

15 Men udenfor er hundene og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og alle, som elsker løgn og taler løgn!

16 Jeg, Jesus, har sendt Min engel for at vidne dette for jer i Kirken! Jeg er Davids slægts Rodskud, Den klare Morgenstjerne!”

17 Og Ånden og Bruden siger: “Kom!” Og den, som hører det, skal sige: “Kom!” Og den, som tørster, og som ønsker det, skal komme og få Livets Vand vederlagsfrit!

18 Thi jeg vidner for enhver, som hører denne Bogs profetiske Ord: hvis nogen føjer noget til Dem, skal Gud på ham lægge de plager, som er beskrevne i denne Bog!

19 Og hvis nogen tager noget bort fra denne Bogs profetiske Ord, skal Gud fratage ham hans del i Livets Træ og i Den hellige Stad, som det er beskrevet i denne Bog!

20 Han, Som vidner dette, siger: “Ja, Jeg kommer snart!” – Amen! Kom, HErre Jesus!

21 Vor HErres Jesu Kristi nåde være med alle de hellige! Amen! — [Johannes’ åbenbaring……]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development