WIE97: Johannes’ Åbenbaring 7

1 Derefter så jeg fire engle, som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinde tilbage, så der ikke skulle blæse nogen vind på jorden eller havet eller på noget træ.

2 Og jeg så en anden engel, som steg op fra solens opgang. Han havde Den Levende Guds segl, og han råbte med vældig røst til de fire engle, hvem det var givet at skade jorden og havet,

3 og sagde: “Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har fået beseglet vor Guds tjenere på deres pander!”

4 Og jeg hørte de besegledes tal: 144.000 beseglede af alle Israels sønners stammer:

5 af Juda stamme 12.000 beseglede, af Rubens stamme 12.000 beseglede, af Gads stamme 12.000 beseglede,

6 af Asers stamme 12.000 beseglede, af Naftalis stamme 12.000 beseglede, af Manasses stamme 12.000 beseglede,

7 af Simeons stamme 12.000 beseglede, af Levis stamme 12.000 beseglede, af Issakars stamme 12.000 beseglede,

8 af Zebulons stamme 12.000 beseglede, af Josefs stamme 12.000 beseglede, af Benjamins stamme 12.000 beseglede.

9 Derefter så jeg, og se: en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stod for Lammets trone, klædte i lange, hvide kjortler og med palmegrene i hænderne,

10 og de råbte med vældig røst og sagde: “Frelsen tilhører vor Gud, Som sidder på tronen, og Lammet!”

11 Og alle englene stod rundt om tronen og præsterne og de fire livsvæsener, og alle faldt de ned for tronen på deres ansigt og tilbad Gud

12 og sagde: “Amen! Velsignelsen og æren og visdommen og takken og prisen og magten og styrken tilhører vor Gud i evighedernes evighed! Amen!”

13 Og een af præsterne tog til orde og sagde til mig: “Disse, som er klædt i de lange, hvide kjortler, hvem er de, og hvor kommer de fra?”

14 Og jeg sagde til ham: “HErre! Du veed det!” Og Han sagde til mig: “Det er dem, som er kommet ud af den store trængsel, og som har vasket deres kjortler og gjort dem hvide i Lammets blod!

15 Derfor står de for Guds trone og tjener Ham dag og nat i Hans tempel. Og Han, Som sidder på tronen, skal slå Sit telt op over dem!

16 “De skal ikke længere sulte og ikke længere tørste, heller ikke skal solen eller nogen hede falde på dem.”

17 Thi Lammet, Som står midt for tronen, skal være deres Hyrde og lede dem til kilderne med Livets Vand, og Gud skal tørre hver tåre fra deres øjne.”

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development