DA31: Ezekiels Bog 48

1 Følgende er Navnene på Stammerne: Yderst i Nord fra Havet i Retning af Hetlon til det Sted, hvor Vejen går til Hamat, og videre til Hazar-Enon, med Damaskus’s Område mod Nord ved Siden af Hamat, fra Østsiden til Vestsiden: Dan, een Stammelod;

2 langs Dans Område fra Østsiden til Vestsiden: Aser, een Stammelod;

3 langs Asers Område fra Østsiden til Vestsiden: Naftali, een Stammelod;

4 langs Naftalis Område fra Østsiden til Vestsiden: Manasse, een Stammelod;

5 langs Manasses Område fra Østsiden til Vestsiden: Efraim, een Stammelod;

6 langs Efraims Område fra Østsiden til Vestsiden: Ruben, een Stammelod;

7 langs Rubens Område fra Østsiden til Vestsiden: Juda, een Stammelod.

8 Langs Judas Område fra Østsiden til Vestsiden skal Offerydelsen, som I yder, være 25 000 Alen bred og lige så lang som hver Stammelod fra Østsiden til Vestsiden; og Helligdommen skal ligge i Midten.

9 Offerydelsen, som I skal yde HERREN, skal være 25 000 Alen lang og 20 800 Alen bred;

10 og den hellige Offerydelse skal tilhøre følgende: Præsterne skal have et Stykke, som mod Nord er 25 000 Alen langt, mod Vest 10 000 Alen bredt, mod Øst 10 000 Alen bredt og mod Syd 25 000 Alen langt; og HERRENS Helligdom skal ligge i Midten.

11 De helligede Præster, Zadoks Efterkommere, som tog Vare på, hvad jeg vilde have varetaget, og ikke som Leviterne for vild, da Israeliterne gjorde det,

12 skal det tilhøre som en Offerydelse af Landets Offerydelse, et højhelligt Område langs Leviternes.

13 Og Leviterne skal have et lige så stort Område som Præsterne, 25 000 Alen langt og 10 000 Alen bredt; den samlede Længde bliver således 25 000 Alen, Bredden 20 000.

14 De må ikke sælge eller bortbytte noget deraf eller overdrage denne Førstegrøde af Landet til andre, thi den er helliget HERREN.

15 Det Stykke på 5000 Alens Bredde, som er tilovers af Offerydelsens Bredde langs de 25 000 Alen, skal være uindviet Land og tilfalde Byen til Boliger og Græsgang, og Byen skal ligge i Midten;

16 dens Mål skal være følgende: Nordsiden 4500 Alen, Sydsiden 4500, Østsiden 4500 og Vestsiden 4500.

17 Byens Græsgang skal være 250 Alen mod Nord, 250 mod Syd, 250 mod Øst og 250 mod Vest.

18 Af det Stykke, som endnu er tilovers langs med den hellige Offerydelse, 10 000 Alen mod Øst og 10 000 mod Vest, skal Afgrøden tjene Byens Indbyggere til Mad.

19 Byens Befolkning skal sammensættes således, at Folk fra alle Israels Stammer bor der:

20 I alt skal I som Offerydelse yde en Firkant på 25 000 Alen, den hellige Offerydelse foruden Byens Grundejendom.

21 Men Resten skal tilfalde Fyrsten; hvad der ligger på begge Sider af den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom, østen for de 25 000 Alen hen til Østgrænsen og vesten for de 25 000 Alen hen til Vestgrænsen, langs Stammelodderne, skal tilhøre Fyrsten; den hellige Offerydelse, Templets Helligdom i Midten

22 og Leviternes og Byens Grundejendom skal ligge midt imellem de Stykker, som tilfalder Fyrsten mellem Judas og Benjamins Område.

23 Så følger de sidste Stammer: Fra Østsiden til Vestsiden Benjamin, een Stammelod;

24 langs Benjamins Område fra Østsiden til Vestsiden: Simeon, een Stammelod;

25 langs Simeons Område fra Østsiden til Vestsiden: Issakar, een Stammelod;

26 langs Issakars Område fra Østsiden til Vestsiden: Zebulon, een Stammelod;

27 langs Zebulons Område fra Østsiden til Vestsiden: Gad, een Stammelod;

28 og langs Gads Område på Sydsiden skal Grænsen gå fra Tamar over Meribas Vand ved Kadesj til Bækken ud til det store Hav.

29 Det er det Land, I ved Lodkastning skal udskifte som Arvelod til Israels Stammer, og det er deres Stammelodder, lyder det fra den Herre HERREN.

30 Følgende er Byens Udgange; Byens Porte skal opkaldes efter Israels Stammer:

31 På Nordsiden, der måler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Rubens, den anden Judas og den tredje Levis;

32 på Østsiden, der måler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Josefs, den anden Benjamins og den tredje Dans;

33 på Sydsiden, der måler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Simeons, den anden Issakars og den tredje Zebulons;

34 på Vestsiden, der måler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Gads, den anden Asers og den tredje Naftalis.

35 Omkredsen er 18 000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.

Lignende indlæg:

  • DA31: Ezekiels Bog 11 I det tredivte År på den femte Dag i den fjerde Måned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen åbnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud. 2 Den femte […]
  • DA31: Ezekiels Bog 21 Han sagde til mig: »Menneskesøn stå op på dine Fødder så jeg kan tale med dig!« 2 Og som han talede til mig, kom Ånden i mig og rejste mig på mine Fødder, og jeg hørte ham tale til […]
  • DA31: Ezekiels Bog 31 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne Bogrulle og gå så hen og tal til Israels Hus!« 2 Så åbnede jeg Munden, og han lod mig sluge Bogrullen 3 […]
  • DA31: Ezekiels Bog 41 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem; 2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development