DA31: Habakkuks Bog 3

1 En Bøn af Profeten Hahakkuk. Al-sjigjonot.

2 HERRE, jeg har hørt dit Ry, jeg har skuet din Gerning, HERRE.

3 Gud drager frem fra Teman, den Hellige fra Parans Bjerge. – Sela.

4 Under ham er Glans som Ild, fra hans Side udgår Stråler; der er hans Vælde i Skjul.

5 Foran ham vandrer Pest, og efter ham følger Sot.

6 Hans Fjed får Jorden til at skælve, hans Blik får Folk til at bæve. De ældgamle Bjerge brister, de evige Høje synker, ad evige Stier går han.

7 Kusjans Telte bæver, Telttæpperne i Midjans Land.

8 Er HERREN da vred på Strømmene, gælder din Vrede Strømmene, gælder din Harme Havet, siden du farer frem på dine Heste og dine Vogne drøner.

9 Din Bue kom blottet til Syne, din Buestreng mætter du med Pile. – Sela.

10 Bjergene ser dig og skælver. Skyerne nedsender Regnskyl, og Afgrunden løfter sin Røst.

11 Solen glemmer at stå op, Månen bliver i sit Bo; de flygter for Skinnet af dine Pile, for Glansen af dit lynende Spyd.

12 I Harme skrider du hen over Jorden, du nedtramper Folk i Vrede.

13 Du drager ud til Frelse for dit Folk, ud for at frelse din Salvede. Du knuser den gudløses Hustag, blotter Grunden til Klippen. – Sela.

14 Med dit Spyd gennemborer du hans Hoved, bans Høvdinger splittes.

15 Du tramper hans Heste i Havet, i de mange Vandes Dynd.

16 Jeg hørte det; da bæved min Krop, ved Braget skjalv mine Læber; Edder for i mine Ben, og under mig vakled mine Skridt.

17 Thi Figentræet blomstrer ikke, Vinstokken giver intet, Olietræets Afgrøde svigter, Markerne giver ej Føde. Fårene svandt af Folden, i Staldene findes ej Okser.

18 Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

19 Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gå på mine Høje.

Lignende indlæg:

  • DA31: Habakkuks Bog 11 Det Udsagn, Profeten Habakkuk skuede. 2 Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser? 3 Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til […]
  • DA31: Habakkuks Bog 21 Op på min Varde vil jeg stige; stå hen på mit Vagtsted og spejde, og se, hvad han taler i mig, hvad Svar han har på min Klage. 2 Og HERREN gav mig til Svar de Ord: "Skriv Synet op og […]
  • Højsangen: 4. sang: Sulamit ser ham igen – i et bryllupsoptog [kap. 3:6-11] Disse vers skildrer Salomon, der som brudgom og konge er på vej mod hende med sit følge. Det første, som fanger hendes opmærksomhed er, at han kommer ’i støtter af røg, omduftet [dvs. […]
  • DNPS26: Lukasevangeliet 151 Alle Tolderne og de syndefulde Mennesker holdt sig til ham for at høre ham. 2 Og det tog Farisæerne og de Skriftlærde ham ilde op. Han omgaas slette Mennesker og holder Maaltid med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development