DA31: Sefanias’ Bog 1

1 HERRENS ord, som kom til Zefanias, en Søn af Kusji, en Søn af Gedalja, en Søn af Amarja, en Søn af Ezekias, i de Dage da Josias, Amons Søn, var Konge i Juda.

2 Jeg bortriver, bortriver alt fra Jorden, lyder det fra HERREN;

3 jeg bortriver Folk og Fæ, jeg bortriver Himlens Fugle og Havets Fisk. Gudløse bringer jeg til Fald, og Syndere rydder jeg, bort fra Jorden, lyder det fra HERREN.

4 JegudrækkerHåndenmodJuda og alle Jerusalems Borgere. Jeg fjerner den sidste Ba’al fra dette Sted og Afgudspræsternes Navn med Præsterne

5 og dem, som på Tagene tilbeder Himlens Hær, og dem, som tilbeder HERREN og sværger til bam, men også sværger ved Milkom,

6 og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej rådspørger HERREN.

7 Stille for den Herre HERREN! Thi hans Dag er nær; thi HERREN har et Offer rede, han har helliget de budne.

8 Og på HERRENs Offerdag skal det ske: Da vil jeg hjemsøge Fyrsterne og Kongens Sønner og alle dem, som er klædt i udenlandsk Dragt.

9 Den Dag hjemsøget jeg alle, som hopper over Tærsklen, som fylder deresHerresHus med Vold og Svig.

10 Den Dag skal det ske, så lyder det fra HERREN: Hør Skrig fra Fiskeporten og Jamren fra den nye Bydel. fra Højene et vældigt Brag!

11 Beboerne i Morteren jamrer, thi slettet er alt Kræmmerfolket, udryddet enhver, som vejer Sølv.

12 Til den Tid skal det ske: Jeg ransager Jerusalem med Lygter og hjemsøger Mændene der, som ligger i Ro på deres Bærme, som siger i deres Hjerte: “HERREN gør hverken godt eller ondt.”

13 Deres Gods skal gøres til Bytte, deres Huse skal ødelægges.

14 Nær er HERRENs Dag, den store, den er nær og kommer hastigt.

15 Den Dag er en Vredens Dag, en Trængselens og Nødens Dag, en Ødelæggelsens og Ødets Dag, en Mørkets og Mulmets Dag, en Skyernes og Tågens Dag,

16 en Hornets og Krigsskrigets Dag imod de faste Stæder og imod de knejsende Tinder.

17 Over Menneskene bringer jeg Trængsel; som blinde vanker de om, fordi de synded mod HERREN. Deres Blod øses ud som Støv, deres Livssaft ligesom Skarn.

18 Hverken deres Sølv eller Guld evner at frelse dem på HERRENs Vredes Dag, når hele Jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor på Jorden.

Lignende indlæg:

  • DA31: Sefanias’ Bog 21 Saml jer, saml jer, I Folk, som ej kender Skam, 2 før l endnu er blevet som flyvende Avner, før HERRENs glødende Harme kommer over eder, før HERRENs Vredes Dag kommer over eder. 3 […]
  • DA31: Sefanias’ Bog 31 Ve den genstridige, urene, grumme By! 2 Den hører ej HERRENs Røst, tager ikke mod Tugt. På HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud. 3 Fyrsterne i dens Midte er brølende Løver, […]
  • Er det jødiske folk Guds folk i dag? Israel var Guds folk igennem Det Gamle Testamentes tid og frem til og med Jesu tid. Det er de fleste enige om. Men er Israel også Guds folk i dag? Ja, det er de! Men definitionen er […]
  • De franske jøder frygter Marine Le Pen Søndagens valgrunde i Frankrig betød, at enten den højrenationale Marine Le Pen fra partiet Front National eller den midterorienterede Emmanuel Macron fra det spritnye parti En Marche, […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development