DNPS26: Markusevangeliet 16

1 Da saa Sabbaten var gaaet, købte Maria fra Magdala og Maria Jakobs Moder og Salome vellugtende Urter for at gaa hen og salve ham.

2 Og saa kommer de til Graven meget tidligt paa den første Dag i Ugen ved Solopgang.

3 Og de sagde til hverandre: Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?

4 Men, da de .saa sig for, kunde de se, at Stenen var væltet fra. Den var ellers meget stor.

5 Og da de saa gik ind i Graven, saa de et ungt Menneske ved den højre Side klædt i en lang hvid Kjortel, og de blev forskrækkede.

6 Men han siger til dem: I skal ikke blive forskrækkede. I søger efter Jesus fra Nasaret, den korsfæstede. Han er opstaaet; han er ikke her. Der kan I se Stedet, hvor de lagde ham.

7 Men gaa, sig til Peter og hans andre Lærlinge, at han gaar forud for jer til Galilæa. Der skal I faa ham at se, som han har sagt jer.

8 Saa gik de ud og flygtede fra Graven, for Angst og Bæven var over dem, og de var saa bange, at de ikke sagde nogen noget.

9 Efter at han var opstaaet ved Daggry paa den første Ugedag, viste han sig først for Maria fra Magdala, hende han havde jaget syv onde Aander ud af.

10 Hun gik hen og fortalte det til dem, der havde været sammen med ham og nu sørgede og græd.

11 Da de hørte, at han levede, og at hun havde set, ham, troede de det ikke.

12 Senere viste han sig i en anden Skikkelse for to af dem under deres Vandring paa Vejen ud paa Landet.

13 De kom ogsaa og fortalte det til de andre. Hellerikke dem troede de.

14 Senere igen viste han sig for de elleve, mens de laa tilbords, og skammede dem ud for deres Vantro og deres haarde Hjerter, fordi de ikke troede dem, som havde set ham opstanden.

15 Og saa sagde han til dem: Gaa ud i hele Verden, og bring hele Skabningen Glædesbud.

16 Den, som tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive kendt skyldig.

17 Men disse Tegn skal følge dem, som tror. I mit Navn skal de drive onde Aander ud. De skal tale med nye Tunger.

18 De skal gribe Slanger med Hænderne, og om de drikker Gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge Hænderne paa syge, og saa skal de faa det godt.

19 Efter at Herren havde talt med dem, blev han taget bort ind i Himlen og satte sig ved Guds højre Haand.

20 Men de drog ud og prækede allevegne. Og Herren arbejdede med og indestod for Ordet med de Tegn, som fulgte i dets Spor.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Markusevangeliet 11 Begyndelsen til Jesus Kristus' (Guds Søns) Glædesbudskab. 2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig", som skrevet staar hos Profeten Jesaja: 3 „Hør, der […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 21 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme. 2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 31 Saa kom han igen ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Haand. 2 Og de passede paa ham, om han helbredte ham paa Sabbatsdagen, for at de kunde fure Klagemaal […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 41 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development