DNPS26: Matthæusevangeliet 11

1 Da Jesus var færdig med at sige sine tolv Lærlinge, hvad de havde at gøre, drog han videre derfra for at undervise og udraabe sit Ærende i deres Byer?

2 Men da Johannes hørte i Fængslet om Kristus Gerningerne, sendte han Bud med sine Lærlinge

3 og sagde til ham: Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden?

4 Og saa svarede Jesus dem: Gaa hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser:

5 blinde ser, og lamme gaar, spedalske renses, og døve hører, døde vækkes op, fattige bringes Glædesbud,

6 og held den, som ikke lader sig ménstøde (forarge) af mig.

7 Idet de var ved at gaa, begyndte Jesus at sige til den forsamlede Mængde om Johannes: Hvad var det, I gik ud i Ørken for at se paa? Et Rør som svajer for Vinden?

8 Nej, hvad gik I derud efter? Et Menneske med fine Klæder paa? Ser I vel, de som bærer fine Klæder, bor i Kongeborgene.

9 Nej, hvad gik I derud for? For at se en Profet? Ja, siger jeg jer, endog mere end en Profet?

10 Ham er det, der staar skrevet om: Se jeg sender min Engel forud for dig, som i skal bane din Vej foran dig.

11 Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der aldrig fremstaaet nogen større end Johannes Døber.. Men i Himlenes Rige er den mindste større end han.

12 Men fra Johannes Døbers Dage til nu udfolder Himlenes Rige sin Magt, med Magt gribes det.

13 For alle Profeterne og Loven med varslede indtil Johannes,

14 og om I saa vil tage imod det han er Elias, som skulde komme.

15 Den som har Øre, høre!

16 Men hvad skal jeg ligne denne Slægt ved? Den ligner Børn, som sidder paa Torvet og raaber til de andre:

17 Vi spillede paa Fløjte for jer, men I dansede ikke. Vi sang Sørgesange, men I græd ikke.

18 For Johannes kom uden at spise on drikke, og saa siger de: Han er besat.

19 Menneskesønnen kom og spiser og drikker, og saa siger de: Se den Fraadser og Vindrikker, gode Venner med Toldere og syndefulde Mennesker. Saa er Visdommen sagesløs overfor sine Børn.

20 Saa begyndte han at skamme de Byer ud, hvor han havde gjort de fleste af sine kraftige Gerninger, fordi de ikke havde omsindet sig.

21 Ve dig Korasin! Ve dig Betsaida! For hvis de kraftige Gerninger, som er skete i jer, var skete i Tyrus og Sidon, saa vilde de for længe siden have omsindet sig i Sæk og Aske.

22 Men det siger jeg jer, at naar der en Dag holdes Dom, vil det gaa Tyrus og Sidon taaleligere end jer.

23 Og du Kafarnaum! Skulde du vel løftes til Himlen. Til Dødsriget skal du nedsænkes. For hvis de kraftige Gerninger, som er skete i dig, var skete i Sodoma, var den bleven ved at bestaa til den Dag idag.

24 Men jeg siger jer, at naar der en Dag holdes Dom, vil det gaa Sodoma taaleligere end dig.

25 Ved denne Tid udbrød Jesus: Jeg priser dig Fader, sagde han, Himlens og Jordens Herre, fordi du har holdt dette hemmeligt for vise og kloge og aabenbart det samme for Smaabørn.

26 Ja Alfader! for det var din Lyst, at det saa skulde være.

27 Alt er overdraget mig af min Fader. Men ingen anden lænder Sønnen ret end Faderen og helleringen anden Faderen end Sønnen, og hvem Sønnen vil aabenbare ham for.

28 Kom hid til mig alle I, som arbejder og segner under Byrden, saa skal jeg give jer Hvile!

29 Tag mit Aag paa jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet. Saa skal I finde Hvile for jeres Sjæle.

30 For mit Aag er gavnligt og min Byrde er let.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development