DNPS26: Matthæusevangeliet 17

1 Seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem op paa et højt Bjerg for sig selv alene.

2 Og saa omdannedes hans Skikkelse for dem, og hans Ansigt straalede som Solen. Hans Klæder blev saa hvide som Lyset.

3 Og Moses og Elias viste sig pludselig for dem i Samtale med ham.

4 Og Peter talte med og sagde til Jesus: Herre, det er godt, vi er her. Om du vil, saa vil jeg her bygge tre Hytter, dig en og Moses en og Elias en.

5 Mens hans endnu talte, kom der med et en Lystaage, der dækkede over dem, og en Stemme ud fra Taagen, der sagde: Denne er min Søn den hjertenskære, som jeg har kaaret mig. Ham skal I høre.

6 Og da Lærlingene hørte det, faldt de paa deres Ansigt og blev meget bange.

7 Saa kom Jesus hen og rakte dem Haanden og sagde: Rejs jer op og vær ikke bange.

8 Men da de saa op, saa de ingen andre end Jesus alene.

9 Og da de saa gik ned af Bjerget, bød Jesus dem: I maa ikke sige til nogen, hvad I har sét, før Menneskesønnen er oprejst fra de døde.

10 Saa spurgte hans Lærlinge ham: Hvad mener da de Skriftlærde med, at Elias maa komme først?

11 Han svarede dem: Elias kommer vel og skikker alting tilrette.

12 Men jeg siger jer, at Elias er allerede kommen, og de godkendte ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de vilde. Saadan har ogsaa Menneskesønnen Lidelser i Vente af dem.

13 Saa forstod Lærlingene, at han sagde dette til dem om Johannes Døber.

14 Da de kom hen til Forsamlingen, gik der en Mand hen til ham og bøjede Knæ for ham

15 og bad: Herre hav Barmhjertighed med min Søn, for han er maanesyg og meget lidende. For han falder tit i Ilden og tit i Vandet.

16 Og jeg bragte ham til dine Lærlinge, men de kunde ikke helbrede ham.

17 Jesus svarede! Du vantro og vanartede Slægt, hvorlænge skal jeg være hos jer? Hvorlænge skal jeg holde jet ud? Bring ham herhen til mig.

18 Saa talte Jesus ham bydende til, og den onde Aand for ud af ham, og fra den Stund af kom Drengen sig.

19 Saa kom Lærlingene til Jesus, uden at andre var tilstede, og sagde: Hvorfor kunde vi ikke drive den ud?

20 Det voldte jeres Vantro, sagde han til dem, for jeg siger jer: Hvis I havde Tro som et Sennepskorn, kunde I sige til det Bjerg: Flyt dig herfra og derhen, saa skulde det flytte sig, og ingenting skulde være jer umuligt.

21 –

22 Mens de var med rundt om i Galilæa, sagde Jesus til dem: Menneskesønnen skal gives i Menneskers Vold,

23 og de vil slaa ham ihjel, og paa den tredje Dag vil han opstaa. Derover blev de meget bedrøvede.

24 Da de kom til Kafarnaum, kom de, der opkrævede Dobbeltdrakme, til Peter og sagde: Betaler jeres Lærer ikke Dobbeltdrakme?

25 Jo, siger han. Da han saa kommer ind i Huset, kommer Jesus ham i Forkøbet og siger: Hvad synes du Simon? Hvem kræver Jordens Konger Told eller Skat af, deres egne Børn eller andre?

26 Og da han sagde: af de andre, sagde Jesus til ham: Altsaa er Børnene fri.

27 Men for ikke at ménstøde (forarge) dem, saa gaa hen til Søen og kast en Medesnor, og tag den første Fisk, der kommer op, saa skal du finde en Stater, naar du aabner dens Mund. Tag den og giv den for dig og mig.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development