DNPS26: Apostlens Gerninger 12

1 Ved den Tid tog Kong Herodes sig for at gøre Fortræd og lade det gaa ud over flere af dem, som hørte til Menigheden.

2 Jakob Johannes’ Broder slog han ihjel med Sværd.

3 Og, da han saa, det vandt Bifald hos Jøderne, lod han det ikke blive derved, men lod Peter gribe. Det var i de usyrede Brøds Dage.

4 Og da han havde faaet fat paa ham, satte han ham i Fængsel og overlod hans Bevogtning til fire Hold, hvert paa fire Soldater, da han vilde føre ham frem for Folket efter Paasken.

5 Peter blev altsaa holdt under Bevogtning i Fængslet. Men fra Menighedens Side blev der utrættelig holdt Bøn for ham.

6 Da saa Herodes lige skulde til at føre ham frem, laa Peter den Nat og sov mellem to Soldater bunden med to Lænker, og Vagtposter ved Dørene vogtede Fængslet.

7 Da stod der brat en Herrens Engel, og det blev lyst i Rummet. Han klappede Peter paa Siden, vækkede ham og sagde: Skynd dig og staa op. Og saa faldt Lænkerne af hans Hænder.

8 Bind dit Bælte, og tag dine Sandaler paa, sagde Englen fremdeles til ham. Det gjorde han. Kast din Kappe om dig, og følg mig, siger han saa til ham.

9 Saa gik han ud og fulgte med, og han vidste ikke, at det var Virkelighed, hvad Englen foretog sig. Han mente, han saa et Syn.

10 Da de saa var kommen igennem den første og den anden Vagt, kom de til den Jernport, som førte ud til Byen. Den aabnede sig for dem af sig selv, og efter at de var gaaet ud, kom de en Gade frem, og da forlod Englen ham straks.

11 Saa kom Peter til sig selv og sagde: Nu ved jeg visselig, at Herren sendte sin Engel og friede mig ud af Herodes Vold og fra alt, hvad Jødefolket ventede sig.

12 Og da han havde fundet sig tilrette, kom han til det Hus, som tilhørte Maria, Moder til Johannes med Tilnavnet Markus. Der var ikke saa faa samlede og holdt Bøn.

13 Da han bankede paa Gadedøren, kom der en Pige til for at høre efter — Rode hed hun —

14 og da hun kendte Peters Stemme, blev hun saa glad, at hun ikke lukkede Døren op, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor Døren.

15 Men de sagde til hende: Er du gal? Men hun forsikrede, at det var ret nok. Saa er det hans Engel, sagde de.

16 Men Peter blev ved at banke paa, og da de saa lukkede op, saa de ham og blev højlig forundrede.

17 Saa fik han dem ved at vinke med Haanden til at tie og fortalte saa, hvordan Herren havde ført ham ud af Fængslet, og saa sagde han: Fortæl Jakob og Brødrene det. Og saa gik han bort og rejste andensteds hen.

18 Da det dagedes, var der ikke ringe Forskrækkelse blandt Soldaterne over, hvor Peter var bleven af.

19 Men Herodes eftersøgte ham, og da han ikke fandt ham, forhørte han Vagtmandskabet og befalede, at de skulde henrettes. Og saa forlod han Judæa og nedsatte sig i Kæsarea.

20 Han laa i skarp Strid med Tyrierne og Sidonierne, og de kom til ham i Forening. Blastos, Kongens Overkammertjener, fik de paa deres Side, og saa bad de om Fred. For deres Land fik sine Levnedsmidler fra Kongens.

21 Paa en dertil fastsat Dag iførte Herodes sig da sin kongelige Dragt, satte sig i Højsædet og holdt en Folketale til dem.

22 Saa raabte Folket: Det er en Guds Røst og ikke et Menneskes.

23 Da slog en Herrens Engel ham lige med det samme, fordi han ikke gav Gud Æren, og han blev ædt op af Orme og døde.

24 Men Guds-ordet voksede og bredte sig.

25 Barnabas og Saul vendte tilbage fra Jerusalem, da de havde udrettet deres Ærende, og de tog Johannes med, ham med Tilnavnet Markus.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development