DNPS26: Apostlens Gerninger 3

1 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen,

2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port til Helligdommen, som kaldes den prægtige, for at tigge af dem, der gik ind i Helligdommen.

3 Da han saa Peter og Johannes komme og gaa ind i Helligdommen, bad han om at faa en Almisse.

4 Men Peter saa vist paa ham sammen med Johannes og sagde: Se paa os.

5 Han gav saa Agt paa dem i Forventning om at faa noget af dem.

6 Men Peter sagde: Sølv og Guld har jeg ikke, men, hvad jeg har, det giver jeg dig: I Jesus Kristus fra Nasarets Navn — gaa!

7 Saa greb han ham ved den højre Haand og rejste ham op, og i det samme blev hans Fødder og Ankler stærke,

8 og han rejste sig med et Spring og gik omkring, gik med dem ind i Helligdommen, gik omkring og sprang og lovsang Gud.

9 Og hele Folket saa ham gaa omkring og lovsynge Gud,

10 og de kendte ham godt som den, der før sad og tiggede ved den prægtige Tempelport. Saa blev de fulde af Forundring og Overraskelse over det, der var hændt ham.

11 Da han nu holdt sig til Peter og Johannes, løb hele Folket sammen om dem ved den Søjlegang, som kaldes Salomons, aldeles forundrede.

12 Da Peter saa det, tog han deraf Anledning til at sige til Folket: Hvorfor, Israeliter, undrer I jer over dette og ser saadan paa os, som om vi af egen Magt eller Fromhed havde udrettet det, at han kan gaa?

13 Det er Abrahams og Isaks og Jakobs vore Fædres Gud, der har vist sin Tjener Jesus den Ære, ham som I forraadte og vilde ikke vide af overfor Pilatus, mens han frifandt ham.

14 I derimod vilde ikke vide af den hellige og skyldfri og bad om at faa en Morder benaadet.

15 Men Livsfyrsten slog I ihjel, ham som Gud har opvakt fra de døde, som vi kan vidne.

16 Og saasom Troen paa hans Navn var tilstede, har hans Navn styrket ham der, som I for jer ser og godt kender. Og den Tro, vi har ham at takke for, har givet ham slig Førlighed lige for jeres Øjne allesarnmen.

17 Og nu, Brødre, jeg véd, at I har handlet i Uvidenhed, som jeres Øvrighed ogsaa har gjort.

18 Men Gud har paa den Maade adet gaa i Opfyldelse, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede maatte lide.

19 Saa vis da Bod og Bedring, og vend om og faa jeres Synder udslettede,

20 for at dog Lindringstider kan komme fra Herrens Ansigt, og han kan sende den for jer forud udkaarne Kristus Jesus.

21 Ham maa Himlen huse, indtil Ventetiden er omme for Genoprettelsen af alt det, som Gud har talt om ved sine hellige Profeters Mund fra gamle Dage.

22 Moses siger saa :„En Profet skal Herren vor Gud oprejse jer af jeres Brødre ligesom mig? Alt hvad han siger til jer, skal I rette jer efter.

23 Men hver Sjæl, som ikke retter sig efter den Profet, skal udryddes af Folket.”

24 Og alle Profeterne fra Samuel og dem der fulgte efter, alle de, der har talt, har ogsaa meldt om disse Dage.

25 I er Profeternes og Pagtens Børn, den som Gud stiftede med vore Fædre, da han sagde til Abraham: I din Æt skal alle Jordens Slægter velsignes.

26 Først til jer har Gud efter at hive genoprejst sin Tjener sendt ham med Velsignelse til jer, alt som I hver især omvender jer fra, hvad ondt der er i jer.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 51 Der var en Mand ved Navn Ananias, som i Forening med sin Hustru Saffeira solgte en Ejendom. 2 Noget af Betalingen listede han tilside med sin Hustrus Vidende, og en Del kom han med og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development