DNPS26: Johannesevangeliet 13

1 Før Paaskefesten vidste Jesus, at nu var hans Time slaaet, og han maattte bort fra denne Verden, bort til Faderen. Men sine egne her i Verden dem havde han elsket, og dem elskede han til det sidste.

2 Og under Aftensmaaltidet, da Djævelen allerede havde kastet Tanken om at forraade ham ind i Judas Simons Søns Iskarjots Hjerte,

3 og han selv vidste, at Faderen havde givet ham alt at raade, og at han var kommen fra Gud og vendte tilbage til Gud —

4 saa rejser han sig fra Bordet og lægger sit Tøj og tager et Klæde og binder om sig.

5 Saa hælder han Vand i Vaskefadet og gav sig til at vaske Lærlingenes Fødder og tørrede dem af med det Klæde, han havde bundet om sig.

6 Saa kommer han til Simon Peter. Herre, siger han til ham, vasker du mine Fødder?

7 Jesus svarede ham: Hvad det er, jeg gør, véd du ikke nu; men du skal senere faa det at vide.

8 Peter siger til ham: Du skal aldrig nogensinde komme til at vaske mine Fødder. Han svarede ham: Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke Fællesskab med mig.

9 Herre, siger Simon Peter til ham, saa ikke Fødderne alene, men Hovedet og Hænderne med.

10 Jesus siger til ham: Den, som er badet, behøver kun at faa Fødderne vasket, men er ren over det hele. I er ogsaa rene, men ikke alle.

11 For han kendte ham, som forraadte ham. Derfor sagde han: I er ikke alle rene.

12 Da han saa havde vasket deres Fødder og taget sit Tøj og lagt sig ned igen, sagde han til dem: Véd I, hvad jeg har gjort imod jer?

13 I kalder mig Læreren og Herren, og det er ret nok, at I siger det; for det er jeg.

14 Naar da jeg Herren og Læreren har vasket jeres Fødder, saa er det ogsaa jeres Skyldighed at vaske hverandres Fødder.

15 For jeg har givet jer noget at efterligne, og som jeg har gjort mod jer, skal I ogsaa gøre.

16 Sandelig sandelig siger jeg jer: En Træl er ikke større end hans Herre, et Sendebud heller ikke større end den, der har sendt ham.

17 Véd I det vel, saa er I lykkelige, om I gør det.

18 Jeg siger det ikke om jer alle. Jeg kender dem, jeg har udvalgt. Men Skriften maatte jo gaa i Opfyldelse: „Den, som spiser mit Brød, har løftet sin Hæl imod mig.”

19 Det siger jeg jer nu, allerede før det sker, for at I, naar det sker, skal tro, at det er mig.

20 Sandelig sandelig siger jeg jer: Den, der tager imod den, som jeg sender, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod den, som sendte mig.

21 Efter at have sagt dette blev Jesus overvældet af Bevægelse i Aanden og vidnede: Sandelig, sandelig siger jeg jer, at en af jer vil forraade mig.

22 Lærlingene saa paa hverandre og kunde ikke vide, hvem han sagde det om.

23 Saa var der en af hans Lærlinge, den der laa Jesus næst, ham som Jesus havde kær;

24 ham vinker Simon Peter ad og siger til ham: Sig, hvem det er, han sigter til.

25 Den anden indtog sin Plads, saadan som han var Jesus næst, og siger til ham: Herre, hvem er det?

26 Jesus svarer: Det er ham, som jeg rækker det Stykke, jeg dypper. Saa dyppede han Stykket og rækker det til Judas Simon Iskarjots Søn.

27 Og efter det fór Satan ind i ham. Jesus siger til ham: Hvad du gør, maa du skynde dig med.

28 Men hvorfor han sagde det til ham, forstod ingen af dem, der var med tilbords.

29 For de mente, at det var, fordi Judas havde Pengekassen, enten at Jesus sagde til ham: Køb ind, hvad vi har Brug for til Festen, eller at han skulde give noget til de fattige.

30 Saa tog han da Stykket og gik straks ud. Det var Nat.

31 Da han er gaaet ud, siger Jesus: Nu er Menneskesønnen kommen til Højhed og Ære og Gud kommen til Højhed og Ære i ham.

32 Og saa vil Gud ogsaa lade ham komme til Højhed og Ære i sig. Og nu lader han ham snart komme til Højhed og Ære.

33 Børnlille! lidt endnu er jeg hos jer. I vil søge efter mig; men, som jeg sagde til Judæerne: Hvor jeg gaar hen, kan I ikke komme — saadan siger jeg nu ogsaa til jer.

34 Jeg giver jer et nyt Bud, for at I skal elske hverandre. Som jeg har elsket jer, skal I ogsaa elske hverandre.

35 Derpaa skal alle kende, at I er mine Lærlinge, hvis I har Kærlighed til hverandre.

36 Herre, siger Simon Peter til ham, hvor gaar du hen? Jesus svarede: Hvor jeg gaar hen, kan du ikke følge mig nu. Men senere skal du følge mig.

37 Peter siger til ham: Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil vove mit Liv for dig.

38 Jesus svarer: Vil du vove dit Liv for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen vil ikke gale, før du tre Gange har sagt dig løs fra mig.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development