DNPS26: Johannesevangeliet 14

1 Lad ikke jeres Hjerte blive overvældet af Uro. Tro paa Gud, og tro paa mig.

2 I min Faders Hus er der mange Boliger. Var det ikke saa, havde jeg sagt til jer: Nu gaar jeg hen og sørger for Plads til jer,

3 og først naar jeg kommer hen og faar gjort Plads til jer, saa kommer jeg igen og tager jer med til mig, for at I skal være med, hvor jeg er.

4 Og I kender Vejen dertil, hvor jeg gaar hen.

5 Herre, siger Tomas til ham, vi ved ikke, hvor du gaar hen, og hvor kan vi kende Vejen?

6 Jesus siger til ham: Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.

7 Hvis I havde kendt mig, havde I ogsaa kendt min Fader, og fra nu af kender I ham og har set ham.

8 Herre, siger Filippos til ham, vis os Faderen, saa er det os nok.

9 Jesus siger til ham: I al den Tid har jeg nu været hos jer, Filippos, og saa kender du mig dog ikke. Den, som har set mig, har set Faderen. Hvor kan du saa sige: Vis os Faderen?

10 Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? Hvad jeg siger til jer, siger jeg ikke af mig selv. Faderen bliver I mig og gør sine Gerninger.

11 Tro mig, at jeg er i Faderen og Faderen i mig, om ikke for andet saa tro mig for de Gerningers Skyld.

12 Sandelig sandelig siger jeg jer: De Gerninger, jeg gør, skal den, som tror paa mig, ogsaa gøre. Og mere end det skal han gøre. For jeg gaar til Faderen,

13 og hvad I end beder om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan komme til Højhed og Ære i Sønnen.

14 Hvis I beder mig om noget i mit Navn, vil jeg gøre det.

15 Hvis I har mig kær, saa overholder I mine Bud,

16 og saa vil jeg bede Faderen om det, og saa vil han give jer en anden til at tage sig af jer, som skal være med jer evindelig,

17 Sandhedens Aand, som Verden ikke kan tage imod, fordi den ikke kan se ham og ikke kender ham. I kender ham, for hos jer bliver han, og i jer skal han være.

18 Jeg forlader jer ikke som faderløse. Jeg kommer til jer.

19 Om lidt kan Verden ikke mere se mig, men I kan se mig. For jeg lever, og I skal leve.

20 Paa den Dag skal I skønne, at jeg er i min Fader og I i mig og jeg i jer.

21 Den, som elsker mig, det er den, der har mine Bud og overholder dem. Og den, som elsker mig, ham vil min Fader elske, og jeg vil elske ham og vise mig for ham.

22 Judas — ikke Iskarjot — siger til ham: Herre, hvoraf kommer det, at for os vil du vise dig, men ikke for Verden.

23 Jesus svarede ham: Om nogen elsker mig, saa vil han vare mit Ord vel, og saa vil min Fader elske ham, og til ham kommer vi, og hos ham vil vi bo.

24 Den, som ikke elsker mig, varer ikke paa mine Ord, og det Ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.

25 Dette har jeg talt til jer, mens jeg blev hos jer.

26 Men den, der staar jer bi med Raad og Daad, Helligaanden, som Faderen vil sende I mit Navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg sagde jer.

27 Fredlyste lader jeg jer tilbage. Min Fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som Verden giver. Jeres Hjerte skal ikke lade sig overvælde af Angst og Uro.

28 I hørte, at jeg sagde til jer: Jeg gaar bort, men jeg kommer igen til jer. Dersom I elskede mig, maatte I glæde jer over, at jeg gaar til Faderen. For Faderen er større end jeg.

29 Og nu har jeg sagt jer det, førend det sker, for at I skal tro, naar det sker.

30 Nu kommer jeg ikke til at tale meget mere med jer. For han kommer, som raader over denne Verden. Men i mig er der ikke noget af hans!

31 Nej, for at Verden skal vide, at jeg elsker Faderen, og som Faderen har paalagt mig, saadan gør jeg, saa bryd op; lad os gaa herfra.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development