Den nye pagts skrifter 1926

 • DNPS26: Markusevangeliet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen var paa Land ved Strandbredden. 2 Og saa underviste han dem vidtløftigt i Lignelser, og saadan sagde han i sin […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 7
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa samledes Farisæerne om ham og med dem nogen af de skriftlærde fra Jerusalem. 2 Og de saa nogen af hans Lærlinge nyde deres Maaltid med vanhellige, det vil sige uvaskede Hænder. 3 Ellers holder Farisæerne og alle Judæerne fast ved de gamles Overlevering og spiser aldrig uden idelig at vaske Hænderne. 4 Og […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 11
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Da de saa nærmer sig til Jerusalem og til Betania over Oliehavebjerget, sender han to af sine Lærlinge afsted. 2 Gaa hen i den Landsby lige for jer, siger han til dem, saa finder I straks, naar I kommer derind, en Æselplag bunden, som endnu aldrig noget Menneske har redet paa. Løs den, og […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 14
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 To Dage efter var det Paaske og det usyrede Brøds Fest, og Ypperstepræsteskabet og de skriftlærde søgte Udvej til, hvordan de skulde gribe ham med List og slaa ham ihjel. 2 For de tænkte som saa: Ikke under Festen, for at der ikke skal blive Folkeuroligheder. 3 Mens han var i Betania i Simon […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 15
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Straks ved Daggry holdt Ypperstepræsteskabet Samraad med de Ældste og de skriftlærde og hele Raadet og førte Jesus bunden bort og overgav ham til Pilatus. 2 Og saa spurgte Pilatus ham: Er du Jødernes Konge? Han svarede ham Ja, som du siger. 3 Og Ypperstepræsteskabet anklagede han for saa meget. 4 Pilatus spurgte ham […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 16
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Da saa Sabbaten var gaaet, købte Maria fra Magdala og Maria Jakobs Moder og Salome vellugtende Urter for at gaa hen og salve ham. 2 Og saa kommer de til Graven meget tidligt paa den første Dag i Ugen ved Solopgang. 3 Og de sagde til hverandre: Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Siden saa mange har taget sig for at fortælle Historien om igen om alt det, der har faaet sin fulde Virkeliggørelse hos os, 2 saadan som det blev os overbragt af dem, der fra første Færd blev Ordets Øjenvidner og betroede Mænd, 3 saa har jeg ogsaa faaet Lyst til at ransage alt nøje […]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development