DNPS26: Andet Korintherbrev 13

1 Nu er det tredje Gang, jeg kommer til jer. Naar to eller tre Vidner har talt, skal enhver Sag dermed være afgjort.

2 Jeg har sagt det forud og siger det forud, som nærværende den anden Gang saa fraværende nu, til dem, som før har syndet, og til alle de andre, at kommer jeg igen en Gang til, saa farer jeg ikke med Lempe,

3 siden I endelig vil have det slaaet fast, at Kristus taler i mig, han som ikke er magtesløs, naar det gælder jeres Vel, men mægtig i jer.

4 At han blev korsfæstet, kom vel af Magtesløshed; men at han lever, kommer af Guds Kraft. Vi er vel ogsaa magtesløse i ham ; men med ham skal vi leve til bedste for jer af Guds Kraft.

5 Prøv jer selv, om I er i Troen. Lad det kendes, hvad I duer til. Eller kender I ikke jer selv godt nok til at vide, at Kristus Jesus er i jer? — om I da kan bestaa Prøven.

6 I véd nok, haaber jeg, at vi kan bestaa Prøven.

7 Men det er vor Bøn til Gud, at I ikke maa gøre noget ondt, ikke for at vi skal kendeligt bestaa Prøven, men for at I maa gøre det gode, mens vi ikke ser ud til at have bestaaet vor Prøve.

8 Vi formaar jo ingenting i Strid med Sandheden, men vel paa Sandhedens Side.

9 Ja vi er glade, naar vi selv er magtesløse, og I er ved Magt.’ Det er ogsaa det, vi beder om, at I maa blive dygtiggjorte.

10 Dette skriver jeg, mens jeg er fraværende, for at jeg ikke, naar jeg er nærværende, skal tage haardt fat, som Herren har givet mig Myndigheden dertil for at bygge op og ikke for at bryde ned.

11 Forøvrigt lev vel, Brødre! Lad jer dygtiggøre, opmuntre, vær enige, hold Fred. Saa skal Kærlighedens og Fredens Gud være med jer.

12 Hils hverandre med helligt Vennekys.

13 Jeg skal hilse jer fra alle de hellige.

14 Herrens Jesus Kristus’ Naade og Guds Kærlighed og Helligaandens Fællesskab være med jer alle!

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 21 Men jeg var enig med mig selv om, at med Bedrøvelse vilde jeg ikke komme til jer en Gang til. 2 For gør jeg jer bedrøvede, hvem har jeg saa til at gøre mig glad uden den, som jeg selv […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 41 Deraf kommer det, at vi, som har denne Tjeneste at passe, som det af Barmhjertighed blev os givet, vi giver ikke tabt. 2 Nej, vi sagde os engang løs fra det, der er en saadan Skam, at […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development