DNPS26: Andet Korintherbrev 4

1 Deraf kommer det, at vi, som har denne Tjeneste at passe, som det af Barmhjertighed blev os givet, vi giver ikke tabt.

2 Nej, vi sagde os engang løs fra det, der er en saadan Skam, at det maa skjule sig, og giver os ikke af med Rænkespind, forfalsker hellerikke Gudsordet. Nej ved at lægge Sandheden klart for Dagen anbefaler vi os selv for ethvert samvittighedsfuldt Menneske for Guds Ansigt.

3 Er da end vort Glædesbudskab tilsløret, saa gælder det kun blandt dem, der gaar tabt.

4 Blandt dem har denne Tidsalders Gud blindet de vantros Tankegang, saa Lyset straaler dem ikke imøde fra Glædesbud-skabet om den Salvedes Højheds Glans, han som er et Billede af Gud.

5 For det er jo ikke os selv men Jesus Kristus, vi udraaber som Herre. Os selv derimod som jeres Tjenere for Jesus’ Skyld.

6 For den Gud, der har sagt: At Mørke skal Lys frembryde! Han blev selv Lys i vore Hjerter, og deraf straaler Oplysningen om Guds Højheds Glans i Kristus’ Ansigt.

7 Men den Skat har vi i Lerkar, for at Kraften i al sin Storhed skal være Guds og ikke have sin Kilde i os.

8 Overalt er vi trængte, men indeklemte er vi ikke, i Nød, men ikke Fortvivlelse,

9 forfulgte, men ikke forladte, slaaet til Jorden, men ikke tildøde.

10 Altid bærer vi med os i vore Legemer den Død, Jesus led, for at ogsaa Jesus’ Liv maa blive kendeligt i vore Legemer.

11 For vi, som lever, gives idelig Døden i Vold for Jesus’ Skyld, for at ogsaa Jesus’ Liv skal kendes i vor dødelige Natur.

12 Saa Døden ytrer sin Kraft i os, Livet i jer.

13 Men vi har den samme Troens Aand, hvorom der staar skrevet: „Jeg tror, derfor taler jeg.” Vi tror ogsaa, derfor taler vi.

14 Og vi ved, at han, som oprejste Herren Jesus, vil ogsaa oprejse os med Jesus og fremføre os sammen med jer.

15 Det er jo alt sammen for jeres Skyld, for at Naaden mangfoldiggjort gennem dem, der bliver mange, maa gøre Taksigelsen rigelig til Guds Ære.

16 Derfor giver vi ikke tabt; men om end vort udvortes Menneske ødes, saa fornyes dog Dag for Dag det, vi har indeni os.

17 For vor Trængsel, forbigaaende og let som den er, virker os en evig Glans og Ære, som vejer tungt og vokser sig større og større over al Maade.

18 Vi agter ikke paa det, der ses, men paa det, der ikke ses. For det, der ses, har sin Tid. Det, som ikke ses, er evigt.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 21 Men jeg var enig med mig selv om, at med Bedrøvelse vilde jeg ikke komme til jer en Gang til. 2 For gør jeg jer bedrøvede, hvem har jeg saa til at gøre mig glad uden den, som jeg selv […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 51 Vi véd jo, at om end vort jordiske Hus brydes ned, saa har vi et under Bygning oprundet af Gud, et Hus, Hænder ikke har bygget, evigt i Himlen. 2 Vi sukker jo ogsaa i dette og længes […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development