DNPS26: Andet Korintherbrev 5

1 Vi véd jo, at om end vort jordiske Hus brydes ned, saa har vi et under Bygning oprundet af Gud, et Hus, Hænder ikke har bygget, evigt i Himlen.

2 Vi sukker jo ogsaa i dette og længes efter at hylles i vor Bolig fra Himlen,

3 at vi dog endelig ikke skal findes nøgne, men paaklædte.

4 For vi sukker jo, vi som er i Teltet, og føler os trykkede deraf, fordi vi ikke gerne vil klædes af men overklædes, for at det dødelige maa gaa op i Livet.

5 Men den, som gjorde os skikkede dertil, er Gud, som gav os Aanden, Forhaandspantet.

6 Saa lad os da altid være ved godt Mod og skønne, at mens vi er bosat i Legemet, bor vi langt fra Herren.

7 Hvor der tros, og ikke hvor der ses, har vi jo vor Gang.

8 Men lad os være ved godt Mod og føle os bedst tilfreds med at flytte bort fra Legemet og bosætte os hos Herren.

9 Derfor sætter vi ogsaa en Ære i, hvad enten vi er hjemme eller hjemmefra, at være ham til Behag.

10 For vi maa alle møde frem for Kristus’ Domstol, for at hver især kan faa, hvad han gennem sit legemlige Liv har fortjent, i Forhold til, hvad han har taget sig for af godt eller daarligt.

11 Fuldt vidende om altsaa, hvad det er at frygte Herren, taler vi vor Sag overfor Mennesker. For Gud har vi vist os aabenlyst, som vi er, men jeg haaber at ogsaa I føler i jeres Samvittighed, at vi har gjort saa.

12 Vi kommer ikke igen og indestaar jer for os selv. Nej, vi giver jer en Anledning til at rose jer af os, som I kan gøre Brug af overfor dem, der roser sig af det udvortes og ikke af Hjertelaget.

13 For enten vi er højt oppe — det er for Gud, eller paa det jevne — det er for jer.

14 For Kristus’ Kærlighed tvinger os, idet vi har gjort os klart, at en har lidt Døden for alle. Og saa er de jo alle døde.

15 Og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulde leve deres Liv for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem.

16 Saa fra nu af har vi ikke vort Kendskab til nogen paa jordisk Vis. Om vi end har lært Kristus at kende paa jordisk Vis, saa gør vi det nu ikke mere.

17 Saa hvis nogen er i Kristus, er det en Nyskabelse. Det gamle er forbi, se! nyt blevet til.

18 Men det har altsammen sin Oprindelse fra Gud, som førte os tilbage til et fredeligt Forhold til sig gennem Kristus og gav os Fredsstiftelsens Tjeneste.

19 Saadan maa vi tænke os, at Gud var i Kristus og bragte Verden i et fredeligt Forhold til sig selv, tilregnede dem ikke deres Fejltrin og grundede hos os Fredstiftelsesordet.

20 For Kristus har vi da Bud at bringe. Det er, som Gud formaner gennem os: Vi beder for Kristus: Vend tilbage til Fred med Gud!

21 Han gjorde for os en Synd af ham, som ikke kendte til at synde, for at vi skulde blive Guds Retfærdighed i ham.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 21 Men jeg var enig med mig selv om, at med Bedrøvelse vilde jeg ikke komme til jer en Gang til. 2 For gør jeg jer bedrøvede, hvem har jeg saa til at gøre mig glad uden den, som jeg selv […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 41 Deraf kommer det, at vi, som har denne Tjeneste at passe, som det af Barmhjertighed blev os givet, vi giver ikke tabt. 2 Nej, vi sagde os engang løs fra det, der er en saadan Skam, at […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development