DNPS26: Første Korintherbrev 13

1 Om jeg taler med Menneskenes Tungemaal og Englenes med, men ikke har Kærlighed, saa er jeg bleven til en bragende Basun eller et øredøvende Klangbækken.

2 Og ejer jeg Profeti og ved alle Hemmeligheder og alt, hvad der vides, og har jeg alt, hvad Tro er, saa jeg kan flytte Bjege, men ikke har Kærlighed, saa er jeg ingenting.

3 Og om jeg deler ud alt, hvad jeg ejer, og om jeg giver mit Legeme til Pris for at lade mig brænde, men ikke har Kærlighed, saa har jeg ingenting ud af det.

4 Kærligheden bærer over, Kærligheden er god af sig, Kærligheden er ikke opfarende, ikke stortalende, ikke overmodig,

5 bærer sig ikke stygt ad, søger ikke sit eget, lader sig ikke ægge til Vrede, kræver ikke til Regnskab for det onde,

6 er ikke glad ved Svig, men kun ved det, Sandheden er med til,

7 taaler alt, tror alt, haaber alt, bier paa alt.

8 Kærligheden falder aldrig. Enten det saa er Profetier, de taber deres Betydning, eller Tungemaal, de faar Ende, eller Viden, den taber sin Betydning.

9 For vor Viden er Halvhed, og Profeti Halvhed.

10 Men naar det fuldkomne kommer, saa taber det sin Betydning, som er Halvhed.

11 Da jeg var Barn, tænkte, talte, dømte jeg som et Barn. Siden jeg er bleven voksen, er jeg færdig med Børneværk.

12 For nu for Tiden ser vi i et Spejl og gætter os frem, men til den Tid er det Ansigt til Ansigt. Nu for Tiden er min Viden Halvhed, til den Tid skal, hvad jeg kender og ved, svare til, hvad der kendes og vides om mig.

13 Nu! saa bliver da Tro, Haab og Kærlighed, de tre. Men størst af dem er Kærligheden.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development