DNPS26: Første Korintherbrev 5

1 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru.

2 Og saa er I store paa det og ikke snarere saa grebne af Sorg, at I sørger for at faa ham, som har gjort den Gerning, ud af jeres Kreds.

3 Mens jeg er legemlig fraværende, men i Aanden nærværende, har jeg allerede, som om jeg var tilstede, Dommen fældet over ham,

4  som har gjort sig skyldig i dette, idet I er samlede i Herre-Jesus-Navnet, og min Aand er med og Jesus vor Herres Kraft:

5 At man skal give saadan en Satan i Vold til kødeligt at gaa til Grunde, for at Aanden maatte blive frelst paa Herrens Jesus’ Dag.

6 Jeres Storhed er der ikke meget ved. Véd I ikke, at en lille Smule Surdejg gennemsyrer hele Dejgen?

7 Udrens den gamle Surdejg, for at I, usyrede som I er, kan være en ny Dejg. Vort Paaskelam er jo slagtet — Kristus.

8 Og saa skal vi holde Højtid ikke med gammel Surdejg og hellerikke med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

9 Jeg skrev til jer i Brevet om at unddrage jer Samkvem med Horkarle —

10 ikke i det hele denne Verdens Horkarle eller dem, der er pengegriske og Røvere eller Afgudsdyrkere. Saa kunde I jo ikke forsvare at blive i Verden.

11 Det jeg skrev til jer, var kun om at unddrage jer fra Samkvem med den, som er Horkarl eller pengegrisk eller Afgudsdyrker eller Skamskænder eller Drukkenbolt eller Røver — men nævner sig med Brodernavn — Ham skal I ikke engang holde Maaltid sammen med.

12 For hvad har jeg at gøre med at dømme dem, der staar udenfor? Er det ikke dem, der staar indenfor, I dømmer?

13 og dem, der staar udenfor, vil Gud dømme. Skaf den onde ud af jeres egen Kreds.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development