DNPS26: Første Korintherbrev 6

1 Hvor kan dog nogen af jer, som har noget udestaaende med en anden, finde sig i, at de, der har Uret, og ikke de hellige dømmer i jeres Sag!

2 Eller ved I ikke, at de hellige engang skal dømme Verden? Er da Verdensdommen i jeres Hænder, skulde I da være uværdige til at afgøre de ubetydeligste Sager?

3 Véd I ikke, at vi engang skal dømme Engle? Hvorfor saa ikke Pengesager?

4 Naar I har Pengesager for, saa sætter I altsaa dem til at dømme, som ikke regnes for noget i Menigheden.

5 Det siger jeg, for at I maa skamme jer. Er der da ingen af jer saa vis, at han kan skille i sin Broders Trætte?

6 Men Broder sagsøger Broder og lader vantro dømme.

7 Det er i det hele slemt nok for jer, at I sagsøger hverandre. Hvorfor finder I jer ikke hellere i Uret? Hvorfor lider I ikke hellere Tab?

8 Nej I paafører Tab og Uret og gør det mod Brødre.

9 Ved I da ikke, at de, der ikke er ærlige Folk. arver ikke Guds Rige? Lad jer ikke narre. Hverken Horkarle eller Afgudsdyrkere eller Ægteskabsbrydere eller de, der lader sig misbruge eller der krænker deres eget Køn,

10 Tyve eller Pengegriske, Drankere eller Skamskændere eller Ransmænd skal arve Guds Rige.

11 Og det var der nogen af jer, der var. Men I blev rensede, I blev helligede, I har i Herre-Jesus-Kristus-Navnet og i vor Guds Aand vundet jeres Sag.

12 Alt har jeg Lov til; men ikke alt har jeg godt af. Alt har jeg Lov til; men jeg vil ikke have noget til at raade over mig.

13 Maden er til for Maven, og Maven er til for Maden. Men Gud gør engang Ende baade paa det ene og det andet. Men Legemet er ikke til for Løsagtighed, men for Herren, og Herren for Legemet.

14 Gud har baade opvakt Herren, og vil vække os. Hans Vælde gør det.

15 Ved I ikke, at jeres Legemer er Kristus’ Lemmer? Skal jeg tage Lemmerne fra Kristus og gøre dem til Skøgelemmer? Paa ingen mulig Maade!

16 Eller ved I ikke, at, naar man favner Skøgen, er man et Legeme? For der staar: „De to skal blive til et Legeme”.

17 Men naar man favner Herren, er man en Aand.

18 Sky den Løsagtighed! Alt, hvad et Menneske ellers synder med, er udenfor hans Legeme. Men Horkarlen synder mod sit eget Legeme.

19 Eller ved i ikke, at jeres Legeme er et Tempel for Helligaanden, som er i jer, som I har fra Gud? Og I er ikke jeres egne;

20 for I er købte og betalte. Men ær Gud med jeres Legeme.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development