DNPS26: Første Korintherbrev 9

1 Er jeg ikke fri? Er jeg ikke Apostel? Har jeg ikke set Jesus vor Herre? Er I ikke mit Værk i Herren?

2 Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det da for jer. I er i Herren Seglmærke paa min Apostelsendelse.

3 Mit Forsvar overfor dem, der gaar i Rette med mig, er dette:

4 Har vi ikke Lov til at faa Mad og Drikke?

5 Har vi ikke Lov til at have en Søster med som Hustru lige saa vel som de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas?

6 Eller er det kun mig og Barnabas, der ikke har Lov til at lade være med at arbejde?

7 Hvem gør nogensinde Krigstjeneste paa egen Lønning? Hvem planter en Vingaard, men spiser ikke af dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord, men nyder ikke af Hjordens Mælk?

8 Er det som Folk snakker, jeg taler saa, eller siger Loven ikke ogsaa det?

9 For i Moseloven staar der skrevet: „Du maa ikke binde Munden paa Oksen, mens den tærsker”. Er det vel Kvæget, der ligger Gud paa Sinde?

10 Eller siger han det ikke fuldtud for vor Skyld? For vor Skyld staar det jo skrevet, at saadan bør det være, at den, som pløjer, gør det med et Haab, og den, som tærsker, gør det med et Haab om at faa noget med.

11 Naar vi har saaet det aandelige for jer, er det da saa stort, om vi høster det jordiske af jeres?

12 Naar andre kan tale med om, at I staar til deres Tjeneste, skulde vi saa ikke langt mere? Men nej, vi gjorde ikke Brug af den Adkomst, men bar alt for ikke at volde den. Salvedes Glædesbud Vanskeligheder.

13 Ved I ikke, at de, der er sysselsat med det hellige, nyder, hvad der kommer fra Helligdommen, de, der har deres Plads ved Alteret, deler med Alteret?

14 Saadan har Herren ogsaa bestemt for dem, som forkynder Glædesbuddet, at de skal leve af Glædesbuddet.

15 Men alt det har jeg ikke gjort Brug af. Jeg skriver ikke dette, for at det skal blive saadan med mig For det staar for mig som noget herligt hellere at dø end lade nogen gøre det til ingenting, som jeg er stolt af.

16 For, om jeg forkynder Glædesbud, saa er det ikke noget for mig at være stolt af. For det er jeg nødt til at gøre. Ja ve mig, om jeg ikke forkyndte Glædesbud.

17 Gør jeg det villigt, er jeg jo lønnet. Gør jeg det modvillig, er der altid betroet mig en Husholdning.

18 Hvori bestaar da denne min Løn, som gør, at jeg kan bringe Glædesbud og give det uden Omkostninger, saa jeg ikke tager det i Brug, som tilkommer mig med Budskabet?

19 For som Frimand stod jeg for alle; men til Træl gjorde jeg mig selv for alle for at vinde saa mange som muligt.

20 Og jeg blev som en Jøde for Jøderne for at vinde Jøder — for de lovbundne som lovbunden, skønt lovbunden var jeg ikke, for at vinde de lovbundne —

21 for dem uden Lov som uden Lov, skønt jeg ikke stod uden Guds-Lov men indesluttet i Kristus-Lov, for at vinde dem, der var uden Lov.

22 Jeg blev skrøbelig for de skrøbelige for at vinde de skrøbelige. Jeg er bleven alt muligt for alle for under alle Omstændigdigheder at frelse nogen.

23 Men alt gør jeg for Glædesbudskabets Skyld, for at jeg selv kan faa Del med deri.

24 Ved I ikke, at de, der løber paa Væddeløbsbanen, de løber alle. En faar Prisen. Saadan skal I løbe for at naa den.

25 Men enhver Væddekæmper er afholdende i et og alt, de andre for at faa en forgængelig Krans, vi en uforgængelig.

26 Saadan løber jeg selvfølgelig maalbevidst. Saadan kæmper jeg ikke med Slag i Luften.

27 Men jeg kuer mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke jeg, som har præket for andre, skal selv blive for ringe.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development