DNPS26: Romerbrevet 12

1 Jeg formaner jer ved Guds Barmhjertighed, Brødre, til at bringe jeres Legeme som et levende Offer, helligt, gudvelbehageligt. Dermed dyrker I Gud i aandelig Forstand.

2 Og I skal ikke te jer som den nuværende Verden, men lægge jer efter en anden Maade at være paa i en helt ny Tankegang, saa I ikke kan tage fejl af, hvad der er Guds Vilje, det, der er godt, vindende, maalbevidst.

3 For jeg siger med den Naade, mig dertil er given, til enhver i jeres Kreds: Gør jer ikke større Tanker, end de bør være, men tænk jevnt og sundt om jer selv, enhver som Gud har givet ham Tro til.

4 For ligesom vi har mange Lemmer paa ét Legeme, men Lemmerne har ikke alle det samme at gøre,

5 saadan er vi ogsaa mange om at være ét Legeme i Kristus, men hver især hverandres Lemmer

6 og har forskellige Naadegaver efter den Naade, der er enhver given – enten det nu er Profeti, det maa være i Forstaaelse med Troen,

7 eller Tjenerkald, saa maa man holde sig til Tjenergerningen, eller som Lærer til Lærergerningen,

8 eller som Formaneren til at formane. Den, der deler ud til andre, maa gøre det ærligt og redeligt, den, der er Forstander, med Virkelyst, den, der gaar Barmhjertighedens Ærinde, med Lyst og Glæde.

9 Kærligheden maa være ægte, man maa afsky det onde, holde sig tæt til det gode,

10 hinanden inderligt hengivne i Broderkærlighed, komme hinanden i Forkøbet med Høflighed,

11 ikke langsomme i Vendingen, varme i Aanden, Tidens Krav til Tjeneste,

12 glade i Haabet, urokkelige i Trængselen, flittige til at bede,

13 villige til at dele med de hellige i deres Trang, ivrige efter at vise Gæstfrihed.

14 Velsign dem, der forfølger jer. – Velsign og forband ikke.

15 Del Glæden med glade, og græd med grædende.

16 Vær ligestemte imod hverandre. Ønsk jer ikke noget stort, men slaa jer sammen med de ydmyge. Bliv ikke selvkloge.

17 Gengæld aldrig nogen ondt med ondt, men gør jer Flid med, hvad der er godt ligeoverfor alle Mennesker.

18 Om det er muligt, saa hold I fra jeres Side Fred med alle Mennesker.

19 Tag ikke jer selv til Rette, kære, men lad Pladsen staa aaben for Vreden. For der staar skrevet: „Hævnen er min Sag, jeg vil gengælde, siger Herren.”

20 „Men hvis din Fjende lider Sult, saa giv ham at spise, og hvis han tørster, saa giv ham at drikke. For naar du gør det, saa sanker du Gløder paa hans Hoved”.

21 Lad dig ikke overvinde af det onde, nej overvind det onde med det gode.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 21 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo […]
  • DNPS26: Romerbrevet 31 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres […]
  • DNPS26: Romerbrevet 41 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development