DNPS26: Romerbrevet 5

1 Har vi da faaet Retten paa vor Side af Tro, saa lad os nyde Fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus,

2 som ogsaa har skaffet os den fri Adgang ved vor Tro til den Naade, vi staar i, stolte af Haab om Æren i Guds Omdømme,

3 og ikke det alene, men sættende ogsaa en Ære i vore Trængsels-kaar, eftersom vi ved, at af Trængsel kommer Fasthed,

4 Fastheden gør, at man staar sin Prøve, og at staa sin Prøve giver Haab.

5 Men med Haabet bliver man ikke til Skamme. For Guds-Kærligheden har udgydt sit Væld i vore Hjerter ved Helligaand, som os er givet.

6 For mens vi endnu var afmægtige, led allerede Kristus Døden, da Tiden var inde, for ufromme.

7 Det er vel næppe nok, at nogen vil dø for en, der har Retten paa sin Side. Ja den gode kunde man maaske indlade sig paa at dø for.

8 Men Gud beviser sin Kærlighed til os dermed, at mens vi endnu var Syndere, døde Kristus for os.

9 Skulde vi da ikke saa meget mere nu, da vi har faaet Retten paa vor Side ved hans Blod, frelses ved ham fra Vreden.

10 For naar vi var Fjender, men blev forligte med Gud gennem hans Søns Død, skulde vi saa ikke meget mere efter Forliget blive frelste ved hans Liv

11 og ikke det alene, men endog rose os af Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, som vi nu kan takke for, at vi fik Forliget.

12 Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden gennem et enkelt Menneske og Døden gennem Synden, og saadan Døden naaede til alle Mennesker, siden de alle syndede —.

13 Ja for Synd var der i Verden, lige til der blev Lov. Men naar der ingen Lov er, kræves man ikke til Regnskab for Synd.

14 Og saa sad dog Døden som Konge fra Adam til Moses ogsaa over dem, hvis Synd ikke kan sammenlignes med Adams Brøde. Til ham svarer den, der skulde komme.

15 Dog er det ikke lige det samme med Naadegaven som med Faldet. For er den enes Fald Skyld i de manges Død, saa gælder det desto mere om Guds Naade og Gaven givet i det ene Menneskes Jesus’ Kristus’ Naade, at det i end rigere Maal kom de mange tilgode.

16 Og det har sig ikke med Gaven som med en Enkeltmands Syndefald. For den Dom, der begyndte med en, førte til Ansvarlighed. Naadegaven førte fra manges Fald til Sagesløshed.

17 Ja for naar den ene med sit Fald ene blev Skyld i, at Døden kom til at raade som Konge, saa gælder det langt mere om dem, der har modtaget Naaden i al dens Rigdom og Retten paa sin Side som en Gave, at de skal lyslevende komme til kongeligt at raade takket være den ene Jesus Kristus.

18 Altsaa ligesom en enkelts Fald førte til, at alle Mennesker blev ansvarskyldige, saadan skal ogsaa den enkeltes Sagesløshed føre til, at Livets Ret tilkendes alle.

19 For ligesom den enes Ulydighed gjorde de mange til Syndere, skal ogsaa den enes Lydighed gøre de mange sagesløse.

20 Lov kom til, for at Faldet skulde blive mange Gange større. Men hvor Synden blev mange Gange større, der tiltog Naaden i endnu rigere Maal.

21 For at, ligesom Synden kom til at raade som Konge i Døden, skal ogsaa Naaden komme til at raade som Konge gennem Ret og føre til evigt Liv gennem Jesus Kristus vor Herre.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 21 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo […]
  • DNPS26: Romerbrevet 31 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres […]
  • DNPS26: Romerbrevet 41 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development